Neděle 19. května slavnost Seslání Ducha Svatého

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Konfrštovy,syna a rod Němců
v 11.00 Velká Losenice  – za   Marii a Stanislava Sobotkovy +   křest Jan Kunc

Pondělí 20. května památka Panny Marie, Matky Církve

v 8.00 Velká Losenice –   za Josefa a Libuši Dočekalovy a zetě Jana

Středa 22 .května

v 17.00  Velká Losenice    eucharistická oběť pro děti a mládež za Miloslava Kubáta a Pátera Antonína Bratršovského

Čtvrtek         23. května    svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

v 15.00 Havlíčkova Borová  – eucharistická oběť pro děti a mládež za Marii Macháčkovou a rodiče

v 19.00 Sázava – za  rodinu Ronovskou a ten rod

Pátek 24. května

v 19.00 Velká Losenice – za Anežku a Františka Němcovy a celý rod

Sobota 25. května 

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

Neděle 26. května slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00  Velká Losenice – za farníky
v 9.30 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou,Bohuslava Málka a celý rod
v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové
(sbírka na opravu kostela v Havlíčkově Borové)


Májové pobožnosti

Velká Losenicepondělí úterý,čtvrtek ,pátek, sobota -18.30 ,středa 16.30  neděle v 18.00 hod.
M.Losenicedenněv 18.45 hod.
Sázavapondělí, středa, sobota v 19 hod  čtvrtek v 18.30Neděle  v 19.00 hod.  
Vepřovádenně ( kromě soboty)v 19.00 hod.
Havl. Borováúterý  a  čtvrtek  v 14.15 hod. neděle 18.00 hod
Oudoleňstředa, pátek,neděle v 19.00sobota v 16.15 hod.

Boží  slovo v liturgii

NeSk 2,1-11  žalm 104  1 Kor 12,3b-7.12-13 Jan 20,19-23ČtJer 31, 31-34
Žl 110 (109),1.2.3  Mk 14, 22-25
PoJak 3,13-18
Žl 19,8.9.10.15   Mk 9,14-29
Jak 5,9-12  Žl 103,1-2.3-4.8-9.11
Mk 10,1-12
ÚtJak 4,1-10 Žl 55,7-8.9-10
Mk 9,30-37
SoJak 5,13-20
Žl 141,1-2.3+8    Mk 10,13-16
StJak 4,13-17
Žl 49,2-3.6-7.8-10.11   Mk 9,38-40
NeDt 4,32-34.39-40
Žl 33,4-5.6+9.18-19.20+22
Řím 8,14-17           Mt 28,16-20