SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHONeděle 19. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za živé a + členy rodiny Konfrštovy, Němcovy a Nevolovy

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků a Macků

 

Středa 22. května

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Roseckou,rod Roseckých a Nedělků

 

Čtvrtek 23. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jiřího Ronovského, celý rod, rod Blažků

v 19.00 Vepřová – za živé a + obyvatele Vepřové ( 18.00 – sv.smíření)


Pátek 24. května

v  19.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova

 

Sobota 25. května

v 17.00 Oudoleň – za Elišku Stránskou, rod Stránských a Sobotků

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Neděle 26. května

v 8.00 Velká Losenice – na poděkování za 90. let života

v 9.30 Havl. Borová – za rodiče Jonákovy,syna Jana a Václava Havlíčka a celý rod

křest Petra Peřinová,Kateřina, Diana Nejedlá

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 


 

Májové pobožnosti:

Velká Losenice

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

18.30 hodin,středa – 16.30

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová čtvrtek 14.30 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň

neděle 19.00 hodin

sobota 19.00 hodin

 

 

Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření : Velká Losenice – 18.00-18.45 hod. – pátek

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2013

 

Všeobecný: Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhoně a podle svého svědomí

Misijní : Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce,zcela oddané hlásání evangelia.

Národní:Aby děti již v rodině dostávaly od rodičů pevný základ křesťanského života

Místní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru