slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHONeděle 24.května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30Havlíčkova Borová-za rodinu Kolouchovu,Havlíčkovu,Říčanovu a Medovu

v 11.00 Velká Losenice- za Miroslavu a Růženu Machovy, rodinu Uhýrkovu,

Jiřího a Romana Macha a rod Machů

 

Pondělí 25. května

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova

 

Středa 27.května

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Roseckou, rod Roseckých a Nedělků

 

Čtvrtek 28.května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rod Pavlíčků, Loubků a Cimplů

 

Pátek 29.května

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu, Luncarovu a Lenku Juhovou

 

Sobota 30.května památka sv.Zdislavy

v 17.00 Oudoleň – za rodiče Holasovy a Stehnovy

 

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICENeděle 31.května

v 8.00 Velká Losenice – za Ladislava a Marii Jíchovy, dceru Evu a oboje rodiče

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2015

 

Všeobecný : Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o

trpící bližní,zejména nemocné a chudé

Misijní : Za křesťany,kteří žijí v sekularirovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista

Národní: Za naše biskupy a kněze, aby uměli rozpoznávat znamení času

Místní : Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru

 


Májové pobožnosti

Velká Losenice

středa v 16.30

pondělí, úterý,čtvrtek,pátek, sobota -18.30

 

neděle v 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

úterý v 18.00 hod. čtvrtek 14.15

neděle 18.00 hod

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v 19.00 hod.