slavnost Seslání Ducha SvatéhoNeděle 15. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová -za rodiny:Kolouchovu,Havlíčkovu,Říčanovu a Medovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Dejmalovu a Grigarovu

 

Pondělí 16. května

ve 14.00 Velká Losenice – pohřeb pana Jiřího Kasala (*1928)


Středa 18. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Roseckou, rod Roseckých a Nedělků

 

Čtvrtek 19. května

v 15.00 Havlíčkova Borová za rod Loubků,Pavlíčků a Cimplů

 

Pátek 20. května

v 19.00 Velká Losenice – za rod Pátků, Lemperů, Augustinů, Činčerů

 

Sobota 21. května

v 17.00 Oudoleň – za Elišku Stránskou, celý rod Stránských a Sobotků

 

slavnost Nejsvětější TrojiceNeděle 22. května

v 8.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Ronovského a ten rod

v 9.30 Havlíčkova Borová -za Marii a Josefa Konfrštovy,oboje rodiče a celý rod

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.


Májové pobožnosti

 

Velká Losenice

po,út,čt,pá,so-18.30,st – 16.30

neděle18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek 14.15 úterý v 18.00 hod.

neděle 18.00 hod

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v  16.30

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2016

Všeobecný : Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta

a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

Evangelizační : Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk

modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.

Národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu,

modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale

hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Farní : Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním

životem.