Neděle 31. května     slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Václava Havlíčka,rodiče Jonákovy,syna Jana a rod Pospíchalů a Havlíčků + křest Denis Kalců

v 11.00 Velká Losenice – za Annu Lánovou, manžela a syna

 

Pondělí      1. června     památka Panny Marie, Matky církve

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa      3. června památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

v 16.00 Velká Losenice – Losík – pohovory dětí (3. tř.) s duchovním správcem

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za rodinu Čumplovu a Danielovu

v 17.45 – Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem

 

Čtvrtek     4. června     svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

ve 13.00 Havlíčkova Borová – Vitus – příprava dětí 3. tř. na 1. sv. přijímání

v 14.00 Havlíčkova Borová – pohovory dětí (3. tř) s duchovním správcem

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jiřího a Jaroslavu Ronovskou

v 15.45. Havlíčkova Borová – fara – setkání rodičů s duchovním správcem

 

Pátek     5. června     památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

v 19.00 Velká Losenice – Miloslava Nedělku, bratra a rodiče, rodiče Machovy a 2 syny

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota     6.června

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 7. června     slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00 Velká Losenice – za Jiřího Niedermertla, rodiče a rodinu Henzlovu

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Františka a Marii Nevolovy,živé a + členy rodiny Nevolovy a Konfrštovy

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – kostel – čtvrtek – 14.30-14.50 hod.

Velká Losenice: zpov. místnost  – pátek – 18.30-18.50 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

Národní: Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 2,1-11

žalm 104

1Kor 12,3b-7.12-13

Jan 20,19-23

Čt

Gn 22, 9-18

Žl 40(39)

Mt 26, 36-42

Po

2 Petr 1,2-7

Žl 91,1-2.14-15

Mk 12,1-12

2 Tim 3,10-17

Žl 119,

Mk 12,35-37

Út

2 Petr 3,12-15a.17-18

Žl 90

Mk 12,13-17

So

2 Tim 4,1-8

Žl 71

Mk 12,38-44

St

2 Tim 1,1-3.6-12

Žl 123,1

Mk 12,18-27

Ne

Ex 34,4b-6.8-9

Dan 3,52.53.54.55.56

2 Kor 13,11-13

Jan 3,16-18