Neděle 5. června     slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – rodinu Nevolovu, Brabencovu a Štefáčkovu

v 11.00 Velká Losenice- za Annu Roseckou, Františku Dajčovou a Růženu   Kulhánkovou

Pondělí 6. června     památka Panny Marie, Matky církve

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Středa 8. června

v 15.30 Velká Losenice – Losík  – pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež za Josefa Němce, manželku, syna a rod Roseckých a Salašů

v 17.45 – Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem

 

Čtvrtek 9. června

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jaroslavu a Jiřího Ronovských

v 19.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele M.Losenice

(18.30 – sv. smíření)


Pátek 10. června

v 19.00 Velká Losenice – za Miloslava Nedělku, bratra, rodiče, rodiče Machovy 2 syny a snachu

 

Sobota 11. června     památka sv. Barnabáše, apoštola

v 11.30 Havlíčkova Borová – svatba Šárka Šrámková + Josef Štefáček

ve 13.00 Oudoleň – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Oudoleně

 

Neděle 12. června     slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Václava Havlíčkovy, syna, rod Jonáků a Pospíchalů

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a  zemřelé obyvatele Vepřové

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 2,1-11

Žl 104,1ab

Řím 8,8-17

Jan 14,15-16.23b-26

Čt

Iz 6, 1-4.8

Žl 23(22), 2-3.5.6

Jan 17, 1-2. 9.14-26

Po

1 Král 17,1-6

Žl 121,1-2.3-4.5-6.7

Mt 5,1-12

1 Král 19,9a.11-16

Žl 27,7-8a.8b-9

Mt 5,27-32

Út

1 Král 17,7-16

Žl 4 2-3.4-5.7-8

Mt 5,13-16

So

Sk 11,21b-26;13,1-3

Žl 98,1.2-3ab.3

Mt 10,7-13

St

1 Král 18,20-39

Žl 16,1-2a.4.5+8.11

Mt 5,17-19

Ne

Př 8,22-31

Žl 8,4-5.6-7.8-9

Řím 5,1-5

Jan 16,12-15