slavnost Seslání Ducha svatého Neděle 23. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová- za za živé a + členy todiny Kynclovy a Zavřelovy

v 11.00 V. Losenice – za rodiče Roseckých, jejich syna a zetě

+ křest Matyáš Zacha, Aneta Morkusová


Pondělí 24. května

v 19.00 Velká Losenice – za Václava, Marii a Zuzanu Sedlákovy, vnučku Janičku a Jana Velkova

památka sv. Filipa Neriho, knězeStředa 26. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Králíčka, rodiče, rod Roseckých a Hubáčků

Čtvrtek 27 .května

v 15.00 Havl.Borová – za Pátera Josefa Andrese

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Lemperu a celý rod

Sobota 29. května

v 17.00 Oudoleňza Jaroslava Benáka, rodiče a rodiče Konfrštovy

Slavnost Nejsvětější TrojiceNeděle 30. května

v 8.00 Velká Losenice- za Annu a Ludvíka Lánovy, rodiče a sourozence

v 9.30 Havl. Borová- za Adolfa a Libuši Veselých, sourozence a rodiče

v 10.30 Vepřová – poutní eucharistická oběť – za farníky


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00- 14.45 hod.

Májové pobožnosti:

Velká Losenice po, út, čt, pá, so – 18.30, st – 16.30 hodin neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.30 hodin
Havlíčkova Borová úterý 18.00, čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin sobota 19.00 hodin

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2010

Všeobecný : Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se týká milionu žen a dětí.

Misijní : Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici dokázali vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.

Národní: Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech lidí

Místní:Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním životem.