Neděle 5. července     slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

v 8.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirthovou a manžela

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu + křest Kateřina Sobotková


Pondělí     6. července

v 9.00  Velká Losenice – na poděkování za 30 let kněžství

v 10.00 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Úterý     7. července

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek     9. července

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek     10. července

v 19.00 Velká Losenice – za  Jana Hladíka, oboje rodiče a strýce Emila

 

Sobota     11. července     svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

ve 12.00 Velká Losenice – svatba – Lenka Čumplová + Michal Široký

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 12. července     15. neděle v mezidobí

v 8.00  Velká Losenice za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Kamila a Annu Hájkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Věru Houdkovou +  křest  Marie Machová

 


 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová: kostel – čtvrtek – 14.30.14.50 hod.

Velká Losenice: zpov. místnost  – pátek – 18.30-18.50 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2020

Evangelizační: Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou

Národní: Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Iz 61,1-3a

žalm 117

2Kor 4,1-2.5-7

Lk 10,1 – 9

Čt

Gn 44,18- 21.23b-29 45,1 -5

žalm 105

Mt 10,7 – 15

Po

Gn 28,10 – 22a

žalm 91

Mt 9,18 – 26

Gn 46, 1-7.28 – 30

žalm 37

Mt 10,16-23

Út

Gn 32,23 – 33

žalm 17

Mt 9,32 – 38

So

Př 2,1 – 9

žalm 34

Mt 19,27 – 29

St

Gn 41,55 – 57   42,5 – 7a 42,5-7a 17-24a

žalm 33

Mt 10,1 – 7

Ne

Am 7,12 – 15

žalm 85

Ef 1,3 – 14

Mk 6,7 – 13