Neděle 17. dubna     SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kynclovu a dceru Marii Čtvrtečkovou

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Roseckého, syna Josefa, Josefa Grigara 

 

Pondělí 18. dubna     Pondělí velikonoční

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu a Danielovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod

 

Středa 20. dubna     Středa velikonoční

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Františka Hřebíčka a syna Františka

 

Pátek 22. dubna     Pátek velikonoční

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Zachovu a Jiřího a Miroslavu Zachovy

 

Sobota 23. dubna     Sobota velikonoční

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 24. dubna     2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Marii a Václava Krčálovy a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých + křest Tereza Zachová

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 10,34a.37 – 43

žalm 118

Kol3,1-4

Jan 20,1 – 9

Čt

Sk 3,11-26

žalm 8

LK 24,35-48

Po

Sk 2,14,22b-33

žalm 16

Mt 28,8 – 15

Sk 4,1 – 12

žalm 118

Jan 21,1-14

Út

Sk 2,36-41

žalm 33

Jan 20,11 – 18

So

Sk 4,13-21

žalm 118

Mk 16,9-15

St

Sk 3,1 -10

žalm 105

Lk 24,13-35

Ne

Sk 5,12 – 16

žalm 118

Zj 1,9-11a12-13.17

Jan 20,19-31