Neděle 10. ledna     svátek KŘTU PÁNĚ

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé rodiny Pavlasovy, Teclovy, Tonarovy a Starých

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Pondělí     11. ledna

v  8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 16.00 Velká Losenice – úklid vánoční výzdoby


Středa     13. ledna

v 18.00 Velká Loseniceza Františku a Aloise Roseckých, oboje rodiče a Františku Čumplovou

 

Pátek     15. ledna

(17.30 sv. smíření)

v 18.00  Velká Losenice – za Josefa Dvořáka a rodiče

v 18.45 Velká Losenice – sekání Pastorační a ekonomické rady


Sobota     16. ledna

v  16.30 Havlíčkova Borová – za farníky

v  18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Neděle 17. ledna     2. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za Jana Švece a živé a zemřelé toho rodu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rod Štefů, Janáčků, Zdražilů a Svobodů

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2021

Evangelizační: Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.

Národní: Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

Farní: Aby milostiplné prožití svátku Křtu Páně oživilo víru, křestní slib a lásku v rodinách a farnosti.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 55,1- 11

žalm Iz 12,2-6

1 Jan 5,1-9

Mk 1,6b -11

Čt

Žid 3,7 – 14

žalm 95

Mk 1,40 – 45

Po

Žid 1,1 – 6

žalm 97

Mk 1,14 – 20

Žid 4,1 – 5.11

žalm 78

Mk 2,1 – 12

Út

Žid 2,5 – 12

žalm 8

Mk  1,21b – 28

So

Žid 4,12 – 16

žalm 19

Mk 2,13 – 17

St

Žid 2,14 – 18

žalm 105

Mk 1,29 – 39

Ne

1Sam 3,3b-10.19

žalm 40

1 Kor 6,13c-15a.17-20

Jan 1,35-42