Neděle 9. ledna     svátek KŘTU PÁNĚ

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Antonína Fiedlerovi dcery Stanislavu a Marii a celý rod

v 11.00 Sázava – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

ve 14.00 Velká Losenice – areál fary – hra Čtvrtý z mudrců

 

Pondělí 10. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za Marii Tonarovou, rodiče a sourozence

 

Středa 12. ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Františku a Aloise Roseckých, rod Roseckých, Králíčků a Sikorů

 

Čtvrtek 13. ledna

v 15.00  Havl.Borová –  eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

(17.00 – sv. smíření)


Pátek 14. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Fiedlerovu, Musilovu a Novotnovu

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 15. ledna

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 16. ledna     2. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Lacinovu a Martinů

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

 


 

 

Sv. smíření

Velká Losenice: pátek – zpovědní místnost – 17.00–17.45 hod.

Havlíčkova Borová: čtvrtek – fara – 14.00–14.45 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 42,1-4.6.7

žalm 29

Sk  10,34-38

Lk 3,15-22

Čt

1 Sam 4,1 – 11

žalm 44

Mk 1,04 – 45

Po

1 Sam 1,1 – 8

žalm 116B

Mk 1,14 – 20

1 Sam 8,4 – 7.10-22a

žalm 89

Mk 2,1-12

Út

1Sam 1,9-20

1Sam 2

Mk 1,21b – 28

So

1 Sam 9,1-4,17-19 10,1a

žalm 21

Mk 2,13 – 17

St

1 Sam 3,1 – 10.19-20

žalm 40

Mk 1,29-39

Ne

Iz 62,1-5

žalm 96

1 Kor 12,4-11

Jan 2,1 – 12