Svátek Křtu PáněNeděle 11. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ludmilu a Františka Andresovy, rodiče z ob.strany

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Sobotku, oboje rodiče a dvě sestry

 

Pondělí 12. ledna

v 16.00 – Velká Losenice – úklid vánoční výzdoby


Středa 14. ledna

v 17. 00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež


Čtvrtek 15. ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 16.ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Roseckou, manžela, syna a ten rod

 

Sobota 17. ledna památka sv. Antonína, opata

v 16.00 Oudoleň – za rodinu Roseckých a Karasovu

 

2. neděle v mezidobí BNeděle 18. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová -za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých

a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Králíčkovu, Tomanovu,Temlovu a Řezáčovu

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 13.45 – 14.45

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2015

Všeobecný :.Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě

Misijní : Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.

Národní: Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli

Místní: Aby milostiplné prožití svátku Křtu Páně oživilo víru v rodinách