Neděle 27. prosince     Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice – za rod Kubátů a Novotných a živé a zemřelé těchto rodů

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Henzla, Annu Sochaničovou a celý rod

v 11.00 Sázava – za farníky

 

Pondělí     28. prosince     svátek svatých Mláďátek, mučedníků

ve 13.30 Havlíčkova Borová – pohřeb paní  Marie Markové (*1946)

 

Čtvrtek     31. prosince     Na poděkování

v 15.00   Havlíčkova Borová za farníky

v 18.00   Velká Losenicena poděkování

 

Pátek 1. ledna     slavnost Matky Boží, Panny Marie

v 8.30 Havlíčkova Borová – za Oldřicha Henzla, živé a zemřelé členy rodiny Henzlovy, Štukhejlovy a Pertlovy (mše sv. před kostelem)

v 10.00 Velká Losenice – za Annu a Josefa Sobotkovy a zetě Františka (mše sv. na farním dvoře)


Sobota     2. ledna     památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

v 16.30 Havlíčkova Borová – za farníky

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Neděle 3. ledna     2. neděle po Narození Páně

v 8.00 Velká Losenice –  za živé a zemřelé členy rodiny Neubauerovy, Rezlerovy, Pospíchalovy a Kubíčkovy

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00  Sázava –  eucharistická oběť

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2020

Všeobecný: Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

Národní: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.

Farní: Aby duchovně prožitý advent obohatil náš život z víry.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2021

Evangelizační: Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.

Národní: Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

Farní: Aby milostiplné prožití svátků Narození oživilo lásku v rodinách a farnosti.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Gn 15,1 – 6, 21,1 – 3

žalm 105

Žid 11,8,17-19

Lk 2,22.40

Čt

1 Jan 2,18-21

žalm 96

Jan 1,1-18

Po

1Jan 1,5 – 2,2

žalm 124

Mt 2,13 – 18

Nm 6,22-27

žalm 67

Gal 4,4-7

Lk 2,16 – 21

Út

1Jan 2,3 – 11

žalm 96

Lk 2,22 – 35

So

1 Jan 2,22 – 28

žalm 98

Jan 1,19 – 28

St

1 Jan 2,12 – 17

žalm 96

Lk 2,36-40

Ne

Sir 24,1 – .12-16

žalm 147

Ef 1,3 – 6.15-18

Jan 1,1-18