svátek Uvedení Páně do chrámu Neděle 2.února

v 8.00 Velká Losenice za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava Kyncla a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

Pondělí 3.února

v 18.00 Velká Losenice za Martu Mackovou,manžela,rodinu Nedělkovu a Brožovu

 

památka sv.Agáty, panny a mučedniceStředa 5.února

v 16.15 – Velká Losenice – ministranstká schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

 

památka sv.Pavla Mikiho a druhů, mučedníkůČtvrtek 6. února

v 15.00 Havl.Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (17.00 – sv.smíření)


Pátek 7.února

v 18.00 Velká Losenice za Vladímíra Pavlíka,manželku,syna a dceru

v 18.45 Velká Losenice – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 8.února

v 16.00 Oudoleň – za živé a zemřelé členy rodiny Holasovy a Málkovy

 

5.neděle v mezidobí Neděle 9.února

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodinu Pavlasovu,Teclovu a Starých

v 11.00 Velká Losenice – za P.Jaroslava Bošinu,rodiče a sourozence


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2014

Všeobecný: aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.

Misijní : za kněze,zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.

Národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí,kteří nepoznali jeho lásku,k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním.