Květná (pašijová) neděle Neděle 17. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirtovou, manžela a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Růžičkovy a Segeťovy

Pondělí 18.dubna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

Čtvrtek 21.dubna ZELENÝ ČTVRTEK

v 17.00 Havlíčkova Borová

eucharistická oběť na památku Večeře Páně

– za Josefa Hrůšu

v 19.00 Velká Losenice

eucharistická oběť na památku Večeře Páně

VELKÝ PÁTEKPátek 22. dubna

v 6.00 Velká Losenice – Ranní chvály

v 14.30 Havlíčkova Borová – Křížová cesta

v 15.00 Havlíčkova Borová – Velkopáteční obřady

v 16.45 Velká Losenice – Křížová cesta

v 17.30 Velká Losenice – Velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTASobota 23. dubna

v 17.30 Havlíčkova Borová – Velikonoční vigilie

– za Bohuslava a Boženu Hájkovy

v 20.00 Velká Losenice – Velikonoční vigilie + křest Martin Barč

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Neděle 24. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiny Štefáčkovy a Nevolovy

v 11.00 Velká Losenice – za Věru Linhartovou, syna, rod Linhartů a Petráňů

v 14.00 Velká Losenice – velikonoční koncert LIBERI DEI


Adorace:

Adorace v kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici bude nepřetržitě od Zeleného čtvrtku do Velikonoční vigilie.

PŘIJĎ I TY SE SETKAT SE SVÝM PÁNEM !

Křížové cesty:

Velká Losenice

pondělí – půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

úterý ,středa

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle kaple

13.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. čtvrtek, 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2011

Všeobecný : Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch života a naděje.

Misijní : Aby misionáři hlásání evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.

Národní: Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.

Místní : Aby.Velikonoční adorace naplnila srdce farníků radostí Vzkříšení.