Květná (pašijová) neděle ANeděle 13.dubna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirtovou, manžela a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Weishaupta, oboje rodiče a celý rod

 

Pondělí 14.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Jiřího a Miroslavu Zachovy

 

ZELENÝ ČTVRTEKČtvrtek 17.dubna

v 17.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť na památku Večeře Páně

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na památku Večeře Páně


VELKÝ PÁTEKPátek 18.dubna

v  6.00 Velká Losenice – Ranní chvály

v 14.30 Havlíčkova Borová – Křížová cesta

v 15.00 Havlíčkova Borová – Velkopáteční obřady

v 16.45 Velká Losenice – Křížová cesta – začátek na hřbitově

v 17.30 Velká Losenice – Velkopáteční obřady

 

BÍLÁ SOBOTASobota 19. dubna

v 17.30 Havlíčkova Borová – Velikonoční vigilie + křest Petra Běhounka

v 20.00 Velká Losenice – Velikonoční vigilie

 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚNeděle 20.dubna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Růženu a Antonína Zdražilovy a rodiče z ob.strany

v 11.00 Velká Losenice – za Věru a Ladislava Linhartovy, syna Jiřího, rod Linhartů a Petráňů

ve 14.00 Velká Losenice – kostel sv.Jakuba – velikonoční koncert Liberi Dei

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2014

Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o

spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.

Misijní : Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.

Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti

Místní: Aby duchovní prožití Svatého týdne posílilo víru a radost z ní