Neděle 2. dubna KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

v 8.00  Velká Losenice – za  farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová –  za Věru Andresovu, rodiče Kotkovy a Andresovy

v 11.00  Sázava –  za Jaroslava Jaroše, rodiče Annu a Jaroslava

 

Pondělí 3. dubna

v 8.00  Velká Losenice – za rodiny Kubíčkovy, Halíkovy a Jirkovy

 

Čtvrtek 6. dubna     ZELENÝ ČTVRTEK

v 17.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť na památku Večeře Páně

v 19.00 Velká Losenice   – eucharistická oběť na památku Večeře Páně

 

Pátek 7. dubna     VELKÝ PÁTEK

v  7.00 Velká Losenice         – Ranní chvály

v 14.30   Havlíčkova Borová    –  Křížová cesta

v 15.00  Havlíčkova Borová     –  Velkopáteční obřady

v 16.45  Velká Losenice           –  Křížová cesta        –        začátek na hřbitově

v 17.30  Velká Losenice           –  Velkopáteční obřady

 

Sobota 8. dubna     BÍLÁ SOBOTA

v 18.00  Havlíčkova Borová – Velikonoční vigilie za Jana a Annu Janáčkovy,rodiče a sourozence

v 20.30  Velká Losenice – Velikonoční vigilie

 

Neděle 9. dubna     ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Marii a Stanislava Neuvirtovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Špačkovu a živé a zemřelé toho rodu

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

pondělípůl hodiny před eucharistickou obětí

úterý, středa – od 18.00 hod.

neděle ráno – 7.15 hod.

Malá Losenice

neděle – kaple – 13.00 hod.

H. Borová

neděle – 8.45 hod.

Sázava

pondělí-středa – 19.00 hod..

neděle 2.4. – 10.20 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 50,4-7

Žl 22,8-9.17-18a.19-20

Flp 2,6-11

Mt 26,14-27,66

Čt

Iz 61,1-3a.6a.8b-9

Žl 89,21-22.25+27

Zj 1,5-8

Lk 4,16-21

Po

Iz 42,1-7

Žl 27,1.2.3.13-14

Jan 12,1-11

Iz 52,13-53,12

Žl 31,2+6.12-13

Žid 4,14-16; 5,7-9

Jan 18,1-19,42

Út

Iz 49,1-6

Žl 71,1-2.3-4a.5-6a

Jan 13,21-33.36-38

So

7.čtení + epištola

St

z 50,4-9a

Žl 69,8-10.21bcd-22

Mt 26,14-25

Ne

Sk 10,34a.37-43

Žl 118,12.16ab+17.22

Kol 3,1-4

Jan 20,1-9