Neděle 28. března     Květná (pašijová) neděle B

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice –  za rodinu Sedlákovu, Hančovu a vnučku Janičku

v 9.30 Havlíčkova Borová –  za Evu Sobotkovou, rodiče, sourozence, živé a zemřelé členy rodiny Sobotkovy

v 11.00 Sázava –  za rodinu  Ledvinkovu, Mackovu a duše v očistci

 

Pondělí     29. března

v 8.00 Velká Losenice –  za farníky

 

Čtvrtek     1. dubna     ZELENÝ ČTVRTEK

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť na památku Večeře Páně

v 19.00 Velká Losenice (na farním dvoře) eucharistická oběť na památku Večeře Páně

 

Pátek     2. dubna     VELKÝ PÁTEK

v 7.00 Velká Losenice – Ranní chvály

v 14.30 Havlíčkova Borová – Křížová cesta

v 15.00 Havlíčkova Borová – Velkopáteční obřady

v 16.30 Velká Losenice – Křížová cesta – v areálu farního dvora

v 17.00 Velká Losenice – Velkopáteční obřady – v areálu farního dvora


Sobota     3. dubna     BÍLÁ SOBOTA

v 17.00  Havlíčkova Borová – Velikonoční vigilie – před kostelem za Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod

v  18.45  Velká Losenice – Velikonoční vigilie – v areálu farního dvora


Neděle 4. dubna     slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

v 8.30 Havlíčkova Borová – před kostelem – za Františka Bořila, celý rod a duše v očistci

v 10.00 Velká Losenice v areálu far. dvora – za rodinu Čumplovu a Danielovu

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: měsíc březen 2021

Evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.

Národní: Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

Farní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2021

Všeobecný: Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.

Národní: Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.

Farní: Aby prožitá adorace naplnila srdce farníků radostí Vzkříšení.

 


 

Adorace v kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici bude nepřetržitě od Zeleného čtvrtku do Velikonoční vigilie.

PŘIJĎ I TY SE SETKAT SE SVÝM PÁNEM!

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

neděle ráno

pondělí

úterý, středa

7.15 hod

7.30 hod

17.00 hod

Malá Losenice

neděle

13.00 hod

Havl. Borová

neděle

8.45 hod

Sázava

neděle (kostel)

10.30 hod

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 50,4-7

žalm 22

Flp 2,6-11

Mk 14,1-15,47

Čt

Ex 12,1-8.11-14

žalm 116

1Kor 11,23-26

Jan 13,1- 15

Po

Iz 42,1-7

žalm 27

Jan 12,1-11

Iz 52,13-53,12

žalm 31

Žid 4,14- 16;5,7-9

Jan 18,1 – 19,42

Út

Iz 49,1-6

žalm 71

Jan 13,21-33.36-38

So

7.čtení + epištola

St

Iz 50,4-9a

žalm 69

Mt 26,14-25

Ne

Sk 10,34a.37-43

žalm 118

Kol 3,1-4