KVĚTNÁ (pašijová) NEDĚLE Neděle 28. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodinu Stránských Novákovu a Klementovu

v 11.00 Velká Losenice- za rodiče Sobotkovy, Havlíčkovy a sourozence

Pondělí 29. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za živé a zemřelé členy rodiny Mackovy a Nedělkovy

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé osadníky (18.00 – sv.smíření)


ZELENÝ ČTVRTEKČtvrtek 1.dubna

v 17.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť na památku Večeře Páně

v 19.00 Velká Losenice eucharistická oběť na památku Večeře Páně


VELKÝ PÁTEKPátek 2. dubna

v 6.00 Velká Losenice – Ranní chvály

v 14.30 Havlíčkova Borová – Křížová cesta

v 15.00 Havlíčkova Borová – Velkopáteční obřady

v 16.45 Velká Losenice – Křížová cesta

v 17.30 Velká Losenice – Velkopáteční obřady


BÍLÁ SOBOTASobota 3. dubna

v 17.30 Havlíčkova Borová – Velikonoční vigilie

+ křest Ivana Bencová

+ křest Tomáš Benc

v 20.00 Velká Losenice – Velikonoční vigilie


SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚNeděle 4.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jiřinu Ondráčkovu,Antonína Ondráčka a ob.rodiče

v 11.00 Velká Losenice- za Věru Linhartovu,rodiče,syna,rod Linhartů a Petráňů

v 14.00 Velká Losenice – velikonoční koncert LIBERI DEI

———————————————————————————————–

Farní knihovna : 28.3.10

Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pondělí 16.00-16.50

Křížové cesty

Velká

Losenice

pondělí půl hodiny před euch. obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

úterý, středa

od 18.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2010

Všeobecný : Aby trvalá úcta,tolerance a dialog mezi věřícími všech náboženství překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.

Misijní : Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované křesťany k vytrvalosti, s níž by věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.

Národní: Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a přesvědčivé radosti do společnosti zmítané nejistotami.

Místní : Aby velikonoční obnova křestního slibu zasáhla katolíky naší farnosti