4.neděle adventní CNeděle 23.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Frühbauerovu,Procházkovu, Doležalovu a Křehlíkovu

v 11.00 Velká Losenice – za Aloise a Marii Šidlákovy, celý rod

 

slavnost Narození PáněPondělí 24.prosince

v 17.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Stránských a Klementovu

v 22.00 Velká Losenice – za živé a zemřelé členy rodiny Kubátů a Novotných

 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ Úterý 25.prosince

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Ondráčka a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Ludmilu Roseckých,rodiče Švomovy a syna

 

slavnost sv.Štěpána, prvomučedníkaStředa 26.prosince

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Michala Šubrta

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Lánovu a Tonarovu

 

Čtvrtek 27.prosince

v 19.00 Velká Losenice – Losík – Společenský večer


Sobota 29.prosince

ve 14.00 Vepřová – zkouška na hru Čtvrtý z mudrců


svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Neděle 30.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františku a Stanislava Zvolánkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Petra Píbila a rodiče

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2012

Všeobecný : Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami

Misijní : Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve.

Národní : Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky.

Místní : Aby prožití svátků Narození posílilo víru v rodinách farnosti