Neděle                                       25.prosince        BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za rodinu Holcmanovu, Janáčkovu a duše v oč.

v 11.00 Velká Losenice – za Václava Pechu,oboje  rodiče a vnučku Janičku

 

Pondělí                            26. prosince svátek sv.Štěpána,prvomučedníka

v 8.00    Velká Losenice         –  za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová- za Jaroslava Kyncla a dceru Marii Čtvrečkovou

v 11.00   Velká Losenice – za  rodinu Lánovu a Tonarovu

ve 14.00  Velká Losenice –  vánoční  koncert Vis Angeli

 

Středa                             28.prosince    svátek svatých Mláďátek, mučedníků

9.00 – Sázava – před Obecním úřadem – zkouška na hru Čtvrtý z mudrců

 

Pátek                    30.prosince    svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

9.30  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – Losík – společenský večer


Sobota                                           31.prosince        NA PODĚKOVÁNÍ

v 15.00  Havl.Borová     – eucharistická oběť

v 18.00  Velká Losenice  – eucharistická oběť

 

Neděle                        1. ledna       slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Oldřicha Henzla, živé a + členy rodiny Henzlovy

a Němcovy

v 11.00 Velká Losenice – za  rodiče Sobotkovy,Havlíčkovy a sourozence

ve 14.00 Velká Losenice – koncert p. varhaníka Petra Malého s hosty


Úřední hodiny :

Pá – hodinu před eucharistickou obětí


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc leden 2017:

Evangelizační : Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.

Národní:  Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci současného světa.

Farní : Aby nás duchovní slavení Vánoc  přiblížilo tajemství Boží lásky.