Neděle 22. prosince 4.neděle adventní     A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jiřinu a Františka Ondráčkovy a Marii Zychovou

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy a Aloise a vnučku Ludmilu

Úterý     24.prosince     slavnost Narození Páně

v 17.00 Havlíčkova Borová – za  Václava Pechu a vnučku Janičku

v 22.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa     25.prosince     BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Polreichovy a syna Miroslava

 

Čtvrtek     26.prosince     slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Lánovu a Tonarovu

 

Sobota     28.prosince svátek svatých Mláďátek, mučedníků

v 9.00  –  Krucemburk – před farou – zkouška na hru Čtvrtý z mudrců

 

Neděle 29. prosince svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Libuši a Adolfa Veselých,snachu Zdenu a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – na poděkování za 60 let společného života

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2019

Evangelizační: aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět

Farní: Aby advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 7,10-14

žalm 24

Řím 1,1-7

Mt 1,18-24

Čt

Sk 6,8-10 7,54-60

žalm 31

Mt 10,17-22

Po

Mal 3,1-4.23-24

žalm 25

Lk 1,57-66

1 Jan 1,1-4

žalm 97

Jan 20,2-8

Út

2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16

žalm 89

Lk 1,67-73

So

1 Jan 1,5-2,2

žalm 124

Mt 2,13-18

St

Pz 52,7-10

žalm 96

Žid 1,1-6

Jan 1,1-18

Ne

Sir 3,3-17.14-17

žalm 128

Kol 3,12-21

Mt 2,13-15.19-23