svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Neděle 29.prosince

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Romana Bruknera

v 11.00 Velká Losenice – za rod Štěrbů,Pohanků, vnuky Petra a Mirečku

 

Pondělí 30.prosince

v 19.00 Velká Losenice – Losík – Společenský večer

 

NA PODĚKOVÁNÍÚterý 31.prosince

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

slavnost Matky Boží, Panny Marie Středa 1.ledna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Oldřicha Henzla,živé a zemřelé členy rodiny

Henzlovy,Němcovy a Sobotkovy

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Sobota 4.ledna

v 9.00 Oudoleň – generální zkouška na hru Čtvrtý z mudrců (v kostýmech)

v 11.30 Velká Losenice – kostel – požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Slámovy, 4 syny, dceru a švagra

 

2.neděle po Narození Páně Neděle 5.ledna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Marii a Miroslava Zvolánkovy,rod Zvolánků a Konfrštů

v 11.00 Velká Losenice – za Bohumíra Kamaráda a otce

ve 14.00 Oudoleň – kulturní dům – hra Čtvrtý z mudrců


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2014

 

Všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka

Misijní :Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě,po které toužil Kristus

Národní: Aby Pán svojí mocí přivedl naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry.

Místní: Aby víra v rodinách i farnosti byla prohlubována a projevovala se láskou.