4. neděle adventníNeděle 20. prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodinu Bruknerovu a Bořilovu

v 11.00 Velká Losenice -za Aloise a Marii Šidlákovy a celý rod +křest Petr Chlubna

Pondělí 21. prosince

v 18.00 Velká Losenice – za těžce nemocnou osobu

slavnost Narození Páně Čtvrtek 24. prosince

v 17.00 Havl.Borová – za rodiny Stránských, Bořilovy a Fišarovy

v 22.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Boží Hod Vánoční Pátek 25. prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Josefa Němce, rodiče Němcovy a rod Prostřední

v 11.00 Velká Losenice- na poděkování za 50 let společného života

v 14.00 Velká Losenice – vánoční koncert Liberi Dei

Svátek sv.Štěpána,prvomučedníkaSobota 26. prosince

v 8.00 Velká Losenice- za zemřelé členy rodiny Roseckých, Lemperovy, Švomovy a Holoukovy

v 9.30 Havl.Borová – za Marii a Antonína Fiedlerovi jejich rodiče a dceru Stanislavu

SVÁTEK SVATÉ RODINYNeděle 27. prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Annu Sochaničovu, Josefa Henzla a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za zemřelé členy rodiny Lánovy a Tonarovy

——————————————————————————————————

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2009

Všeobecný : Aby děti byly respektovány, milovány a nikdy se nestaly obětmi vykořisťování v různých formách.

Misijní : Aby o Vánocích lidé na zemi poznali Vtělené Slovo jako Světlo, které osvěcuje každého člověka, a aby národy otevřely své dveře Kristu, Spasiteli světa.

Národní: Aby Kristův pokoj pronikal skrze duchovní službu v armádě ke všem,

kteří mají odpovědnost za mír

Místní: Aby nás slavení Vánoc přiblížilo tajemství Boží lásky.