svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Neděle 26.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Františku a Stanislava Zvolánkovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Lánovu a Tonarovu

Středa 29.prosince

v 8.30. Velká Losenice – sraz přespolních herců na hru Čtvrtý z mudrců v Losíku

v 9.00 Malá Losenice – nácvik na hru Čtvrtý z mudrců

v 19.00 Velká Losenice – Losík – Společenský večer


NA PODĚKOVÁNÍPátek 31.prosince

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za Františka Tomana a oboje rodiče

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIESobota 1. leden slavnost

v 8.00 Velká Losenice – za zemřelé členy rodiny Švomů, Holoubků, Roseckých a Lemperů ( + ranní chvály)

v 9.30 Havl. Borová – eucharistická oběť

v 11.00 Velká Losenice – za Justinu Uttendorfskou, manžela a dva syny

2.neděle po NAROZENÍ PÁNĚNeděle 2. leden

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Henzlovy a Sobotkovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Beranovu a Roseckých


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2011

Všeobecný : Aby bohatství stvoření bylo ceněno jako vzácný Boží

dar, zachováváno a zpřístupňováno všem lidem.

Misijní : Aby křesťané dospěli k plné jednotě a vydávali celému lidskému pokolení svědectví o tom, že Bůh je otcem všech

Národní: Aby všichni pokřtění v církvi přijímali dar svého křtu jako základ pro svůj život a jako vstupní bránu ke spáse i ke všem ostatním svátostem

Místní : Aby Boží láska pronikla do víry rodin naší farnosti nejen o Vánocích