SVÁTEK SVATÉ RODINY Neděle 27. prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Annu Sochaničovu, Josefa Henzla a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za zemřelé členy rodiny Lánovy a Tonarovy

Úterý 29.prosince

v 19.00 Velká Losenice – Losík – společenský večer

Středa 30.prosince

v 16.00 Velká Losenice – Losík – Řím očima bohoslovce Tomáše

NA PODĚKOVÁNÍČtvrtek 31. prosince

v 15.00 Havl.Borová – za rodinu Frübaerovu, Musilovu a Doležalovu

v 18.00 Velká Losenice – za kněze, kteří zde působili

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIEPátek 1. ledna slavnost

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – eucharistická oběť

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

2.neděle po Narození PáněNeděle 3. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – eucharistická oběť

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Chvátalů a Pojmanů

——————————————————————————————————

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2009

Všeobecný : Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke svému osobnímu růstu a k lepší přípravě na svou službu společnosti.

Misijní : Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je podmínkou účinnějšího hlásání evangelia..

Národní: Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů, abychom dovedli pozorně naslouchat a nacházet správná slova postoje pro své svědectví o Kristu.

Místní: Aby nás duchovní slavení Vánoční doby přiblížilo tajemství Boží lásky.