slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚNeděle 21. dubna

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Marii a Václava Krčálovy,ob.rodiče a strýce Václava

v 11.00  Velká Losenice  – za  rod Machů a Musilů               + křest Jan Mach


Pondělí 22.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovy a syna Zdeňka

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Jaroslava Zeleného,rodiče Zelených a Ondřejkovy

 

Úterý 23.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Miroslava Křesťana (*1930)


Středa 24.dubna

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Miloslava a Josefa Starého,ob.rodiče a Havlíčkovy

 

Čtvrtek 25.dubna

v 15.00  Havlíčkova Borová – pohřeb pana  Vítězslava Holase (*1963)

 

Pátek 26. dubna

v 19.00 Velká Losenice –za rod Pátků a Lemperů

v 19.30 – Velká Losenice – Losík setkání vedoucích na tábor

Sobota 27. dubna

v 14.00 – Havlíčkova Borová – svatba  Barbora Prudilová + Štěpán Sedláček

v 16.00 – Havlíčkova Borová – křest Josef Dejmal


2.neděle velikonoční  –  BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍNeděle 28. dubna

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30Havlíčkova Borová-za živé a+rodiny Pavlasovy,Teclovy,Tonarovy a Starých

v 11.00 Velká Losenice- za Josefa Roseckého,syna Josefa,Josefa Grigara a Josefa Sedláka

v 16.00 Velká Losenice  – velikonoční koncert

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

 


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc duben  2019

Evangelizační : za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.

Národní : Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí

Farní : Aby  velikonoční radost  naplnila duše všech věřících ve farnosti