SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚNeděle 24. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiny Štefáčkovy a Nevolovy

v 11.00 Velká Losenice – za Věru Linhartovou, syna, rod Linhartů a Petráňů

v 14.00 Velká Losenice – velikonoční koncert LIBERI DEI

Pondělí 25.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za Jaroslava Weishaupta,oboje rodiče celý rod

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Annu Sochaničovou a Josefa Henzla a celý rod

Středa 27.dubna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

Pátek 29. dubna

v 19.00 Velká Losenice- za P. Jaroslava Bošinu

Sobota 30. dubna

V 17.00 Oudoleň – za manžele Nedvědovy a Šťastníkovy

Neděle 1. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Janáka,..Janákovy,Klementovy a Němcovy

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Dobrovolnou,rod Dobrovolných a Jágrů


Májové pobožnosti:

Velká Losenice neděle v 18.00 hodin
Malá Losenice neděle v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová neděle v 19.30 hodin
Havlíčkova Borová neděle 18.00 hodin
Oudoleň sobota 19.00 hodin

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2011

Všeobecný : Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch života a naděje.

Misijní : Aby misionáři hlásání evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.

Národní: Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.

Místní : Aby.Velikonoční adorace naplnila srdce farníků radostí Vzkříšení.