Neděle 31.března     ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ

v 8.00  Velká Losenice – za farníky + žehnání pokrmů

v 9.30 Havlíčkova Borová– za rodinu Veselých a Štelzovu + žehnání pokrmů

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Smejkalovy + žehnání pokrmů

 

Pondělí 1. dubna

v 8.00  Velká Losenice–  za P. Jaroslava Bošinu,rodiče a sourozence

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Františka Machovce,sestru Stanislavu, jejich rodinu a rodinu Fiedlerovu

 

Středa 3. dubna

v 17.00 Velká Losenice bohoslužba  pro děti a mládež

 

Pátek 5. dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 6. dubna

v 15.00 Velká Losenice -Losík – Pouť do Santiaga de Compostela – beseda s p. Jiřím Horkým a Tomášem Vítem s promítáním

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 7. dubna 2. neděle velikonoční  (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila, živé a zemřelé členy rodiny Bořilovy

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Stanislava Špačkovy a syna

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 10,34a.37-43

žalm 118

Kol 3,1-4

Jan 20,1-9

Čt

Sk 3,11-26

žalm 8

Lk 24,35-48

Po

Sk 2,14.22b-33

žalm 16

Mt 28,8-15

Sk 4,1-12

žalm 118

Jan 21,1-14

Út

Sk 2,36-41

žalm 33

Jan 20,11-18

So

Sk 4,13-21

žalm 118

Mk 16,9-15

St

Sk 3,1-10

žalm 105

Lk 24,13 – 35

Ne

Sk 4,32-35

žalm 118

1 Jan 5,1-6

Jan 20,19-31