SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚNeděle 8. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Antonína a Marii Fiedlerovy, dceru Stannislavu a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Věru Linhartovou, syna Jiřího,rod Linhartů a Petráňů

v 14.00 Velká Losenice – velikonoční koncert LIBERI DEI + malé scholy

Pondělí 9.dubna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borováza Františka Doležala a rodinu Doležalovu

Středa 11.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Dobrovolnou, rodiče, rod Jágrů a Dobrovolných

Čtvrtek 12.dubna

v 15.00 Havl. Borová – za rodinu Pivničkovu

Pátek 13.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa a Miloslava Starého, oboje rodiče Josefa a Marii Havlíčkovy

Sobota 14.dubna

v 17.00 Oudoleň – za Ludmilu a Františka Jindrovy a ten rod

2.neděle velikonoční – Božího milosrdenstvíNeděle 15.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Marii Neuvirtovou, manžela a cel ý rod

+ křest Jáchym Dejmal

v 11.00 Velká Losenice- rodinu Bílkovu a Proškovu


Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2012

Všeobecný : Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho

v kněžství a řeholním životě

Misijní : Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a

ženy afrického kontinentu

Národní : Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace spojené

s bolestí a utrpením

Místní: Aby velikonoční radost prostoupila život farnosti