slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Neděle 31. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonína a Růženu Zdražilovy

v 11.00 Velká Losenice -za rodiče Linhartovy,syna Jiřího a rod Linhartů a Petráňů

ve 14.00 Velká Losenice – kostel sv.Jakuba – velikonoční koncert Liberi Dei

 

Pondělí 1.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za Jiřího Zacha a ob.rodiče a bratra Vladimíra

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jana a Annu Košinovy a rod Košinů a Bořilů

 

Středa 3.dubna

v 17.00 – Velká Losenice – bohoslužba pro děti a mládež

 

Čtvrtek 4.dubna

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Jaroslava Stehna (*1933)

 

Pátek 5.dubna

v  19.00 Velká Losenice – za Václava a Marii Ondřejkovy

v  19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 6.dubna

v 17.00 Oudoleň – za manžele Nedvědovy a Šťástkovy

 

2.neděle velikonoční – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Neděle 7. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jiřinu Onráčkovovu, oboje rodiče a Antonína Ondráčka

v 11.00 Velká Losenice – za Andělu a Ignáce Kubíkovy


Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2013

 

Všeobecný: Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života

Misijní : Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem

naděje a vzkříšení

Národní: Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.

Místní : Aby velikonoční radost naplnila duše všech věřících ve farnosti