SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚNeděle 5. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Jiřinu Ondráčkovou,Marii Zychovou, Antonína

Ondráčka a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Linhartovy,syna Jiřího, rod Linhartů a Petráňů

v 14.00 Velká Losenice – velikonoční koncert LIBERI DEI

 

Pondělí 6.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za Marii a Václava Ondřejkovy a celý rod

v 9.30 Havlíčkova Borováza Antonína a Marii Fiedlerovy a dceru Stanislavu

 

Středa 8.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Martinů,Dvořákovy a vnučku Miloslavu

 

Čtvrtek 9.dubna

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 10.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Marii Dobrovolnou,rod Dobrovolných a Jágrů

 

Sobota 11.dubna

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Kryštofkovu,Hájkovu, Dvořákovu, Zvolánkovu

 

2.neděle velikonoční – Božího milosrdenstvíNeděle 12.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Romana Bruknera a celý rod Bruknerů

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Hejnovy, Zachovy a Burešovy

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2015

 

Všeobecný :Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránit ho jako dar od

Boha

Misijní : Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvých vstalého Pána a sounáležitost celé církve

Národní: Aby nas Bůh učinil hodnými svého povolání

Místní : Aby velikonoční radost prostoupila život farnosti