Neděle 5. ledna             2.neděle po Narození Páně

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová  – za Jaromíra a Růženu Veselých, rod Veselých a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

ve 14.00 Krucemburk – před farou – hra Čtvrtý z mudrců

 

Pondělí     6. ledna     slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

v 15.00 Havlíčkova Borová eucharistická oběť

+ žehnání vody, křídy, kadidla

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Tonarovou,rodiče a sourozence

+ žehnání vody, křídy, kadidla

 

Středa     8. ledna

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a školní mládež za Marii a Josefa Havlíčkovy a rod Starých

 

Čtvrtek     9. ledna

v 18.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

(17.00 – sv. smíření )

 

Pátek     10. ledna

v 18.00 Velká Losenice za  Josefa Malého, bratra a oboje rodiče

v 18.45  Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota     11. ledna

v 16.00  Sázava – evangelický kostel – ekumenická bohoslužba

 

Neděle 12. ledna     svátek KŘTU PÁNĚ

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Sázava – za Jana Uttendorfského a celý rod

 

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2020

Evangelizační: Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost

Národní: Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným

Místní: Aby víra v rodinách i farnosti byla prohlubována a projevovala se láskou.

 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Sir 24,1-4

žalm 147

Ef 1,3-6.15-18

Jan 1,1-18

Čt

1Jan 4,11-18

žalm 72

Mk 6,45-52

Po

Iz 60,1-6

žalm 72

Ef 3,2-3a  5-6 Mt 2,1-12

1 Jan 4,19 -5.4

žalm 72

Lk 4,14-122a

Út

1 Jan 3,22-4,6

žalm 2

Mt 4,12-17.23-25

So

1 Jan 5,5-13

žalm 147

Lk 5,12-16

St

1 Jan 4,7-10

žalm 72

Mk 6,34-44

Ne

Iz 42,1-4.6-7

žalm 29

Sk 10,34-38

Mt 3,13-17