Neděle 2. ledna     2. neděle po Narození Páně

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Marii Doležalovy, živé a zemřelé členy rodiny Doležalovy

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Dvořáka, rodiče a rodinu Činčerovu

 

Pondělí 3. ledna

ve 14.00  Velká Losenice – pohřeb paní Marie Halíkové  (*1931)

v 16.00 Velká Losenice – Losík nácvik na hru Čtrvtý z mudrců


Středa 5. ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

 

Čtvrtek 6. ledna     slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

v 15.00 Havl.Borová – eucharistická oběť + žehnání vody, křídy, kadidla

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Malého, bratra a oboje rodiče + žehnání vody, křídy, kadidla

 

Sobota 8. ledna

v 10.00 Velká Losenice – požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky

ve 14.00 Velká Losenice – generální zkouška na hru  Čtvrtý z mudrců (v kostýmech)

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 9. ledna     svátek KŘTU PÁNĚ

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Antonína Fiedlerovi dcery Stanislavu a Marii a celý rod

v 11.00 Sázava – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

ve 14.00 Velká Losenice – areál fary – hra Čtvrtý z mudrců

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sir 24,1-16

žalm 147

Ef 1,3-6.15-18

Jan 1,1-18

Čt

Iz 60,1-6

žalm 72

Ef 3,2-6

Mt 2,1-12

Po

1 Jan 2,29-3,6

žalm 98

Jan 1,29-34

1 Jan 3,22-4,6

žalm 2

Mt4,12-17

Út

1 Jan 3,7-10

žalm 98

Jan 1,35-42

So

1 Jan 4,7-10

žalm 72

Mk 6,34-44

St

1Jan 3,11-21

žalm 100

Jan 1,43-51

Ne

Iz 40,1-11

žalm 104

Tit 2,11-14

Lk 3,15-22