slavnost Matky Boží, Panny MarieNeděle 1. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová -za živé a + členy rodiny Němcovy a Henzlovy a Sobotkovy

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Úterý 3. ledna

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Středa 4.ledna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež – za nemocné

ZJEVENÍ PÁNĚPátek 6.ledna slavnost

v 15.00 Havl.Borová – eucharistická oběť – požehnání koledníkům

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

Sobota 7.ledna

v 9.00 Sázava – před Kult. domem – generální zkouška na hru Čtvrtý z mudrců (v kostýmech)

v 11.00 Velká Losenice – kostel – požehnání koledníkům Tříkr.sbírky

v 16.00 Oudoleň – za rodinu Janáčkovu,Benákovu,Horákovu a Dejmalovu

svátek KŘTU PÁNĚNeděle 8. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Jaroslava Kyncla a dceru Marii Čtvrtečkovou

v 11.00 Velká Losenice –za rod Bauerů,Chvátalů,Pojmanů a Jiřího Podráckého

ve 14.00 Sázava – před Kulturním domem – hra Čtvrtý z mudrců

(autobus vyjíždí 12.45 hod. z Oudoleně přes H.Borovou,Vepřovou a M.Losenici)


Farní knihovna:

Velká Losenice – 1.1.2012 – zavřeno

8.1.2012 – 9.00-11.00


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2012

Všeobecný : Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu, kterou potřebují k obnovení svých životů

Misijní : Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle

Národní : Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství.

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním