2.neděle po Narození Páně Neděle 5.ledna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Marii a Miroslava Zvolánkovy,rod Zvolánků a Konfrštů

v 11.00 Velká Losenice – za Bohumíra Kamaráda a otce

ve 14.00 Oudoleň – kulturní dům – hra Čtvrtý z mudrců

 

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ Pondělí 6.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová eucharistická oběť + žehnání vody, křídy, kadidla

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť + žehnání vody, křídy, kadidla

 

Středa 8.ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež


Čtvrtek 9. ledna

v 15.00 Havl.Borová – za Marii Macháčkovou

 

Pátek 10.ledna

v 18.00 Velká Losenice za Marii Tonarovu, rodiče a sourozence

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 11.ledna

v 16.00 Oudoleň – za Marii Slámovu

 

svátek KŘTU PÁNĚ Neděle 12.ledna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Adolfa a Libuši Veselých,rod Veselých a rod Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Chvátalů, Pojmanů, Jiřího a Alenku


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2014

Všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka

Misijní :Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě,po které toužil Kristus

Národní: Aby Pán svojí mocí přivedl naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry.

Místní: Aby víra v rodinách i farnosti byla prohlubována a projevovala se láskou.