2.neděle po Narození PáněNeděle 4. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodinu Veselých a Štelzlovu

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

V 14.00 VELKÁ LOSENICE – FARNÍ DVŮR – HRA ČTVRTÝ Z MUDRCŮ

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

 

slavnost Zjevení PáněÚterý 6. ledna

v 15.00 – Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 7. ledna

v 17. 00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

 

Pátek 9.ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Tonarovou, rodiče a sourozence

v 18.45 Velká Losenice – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 10. ledna

v 16.00 Oudoleň – za živé a + členy rodiny Janáčkovy, Benákovy, Horákovy

a Dejmalovy

 

Svátek Křtu PáněNeděle 11. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ludmilu a Františka Andresovy, rodiče z ob.strany

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Sobotku, oboje rodiče a dvě sestry

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2015

Všeobecný :.Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě

Misijní : Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.

Národní: Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli

Místní: Aby milostiplné prožití svátku Zjevení Páně oživilo lásku v rodinách