2.neděle po Narození PáněNeděle 3. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – eucharistická oběť

v 11.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Neubauerovy a Kubíčkovy

 

Zjevení PáněStředa 6.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za zemřelé rodiče + žehnání vody, křídy, kadidla

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Wasserbauerovy, oboje rodiče

+ žehnání vody, křídy, kadidla


Čtvrtek 7.ledna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Tonarovou, rodiče a sourozence

 

Pátek 8. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za rodiče Nedělkovy a Machovy a živé a + těchto rodů

 

Sobota 9.ledna

v 8.00 Sázava – generální zkouška na hru Čtvrtý z mudrců (v kostýmech)

v 10.00 Velká Losenice – požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky

v 16.00 Oudoleň – za Jaroslava Ondráčka, rodiče, sourozence a ten rod

 

svátek Křtu PáněNeděle 10.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých

a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Roseckého, oboje rodiče a Tomáše Hromka

ve 14.00 – Sázava –- před Obecním úřadem – hra Čtvrtý z mudrců

( poděkování za Tříkrálovou sbírku, sbírka na kostel v Sázavě)

 


 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2016

Všeobecný :. Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti

Evangelizační : Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany

Národní: Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi

Farní : Aby milostiplné prožití svátku Zjevení Páně oživilo lásku v rodinách