svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a JosefaNeděle 31. prosince

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová za Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod

v 15.00 Havlíčkova Borová –eucharistická oběť – na poděkování

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť – na poděkování

 

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIEPondělí 1. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Oldřicha Henzla, živé a zemřelé členy rodiny Henzlovy a Němcovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy a Havlíčkovy

 

Středa 3.ledna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii a Václava Ondřejkovy, syna Zdeňka a celý rod

 

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚSobota 6 . ledna

v 8.00 Velká Losenice – za Annu a Josefa Sobotkovy, rodiče a sourozence – požehnání koledníkům

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť požehnání koledníkům

ve 14.00 Vepřová – generální zkouška na hru Čtvrtý z mudrců (v kostýmech)

 

svátek KŘTU PÁNĚNeděle 7. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za rodinu Henzlovu, Imramovských a Vackovu

v 11.00 Velká Losenice – za Oldřicha a Blaženu Neubauerovy a rod Rezlerů

ve 14.00 Vepřová – před ZŠ a MŠ – hra Čtvrtý z mudrců


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-10.00 hod.

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2018

 

Evangelizační : Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě

Národní : Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi

Farní: Aby nás duchovní slavení Vánoc přiblížilo tajemství Boží lásky.