Březen 2024

Úmysl papeže Za mučedníky dneška Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu. Národní úmysl Za kajícníky Modleme…

Read more