6. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu ! V prvotní církvi nebylo samozřejmostí to, co dnes víme, totiž, že církev je zde pro všechny národy, kultury a doby.Duch Svatý ukázal Petrovi, že mají…

Read more

5. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu! V tomto týdnu vstupujeme do „mariánského měsíce“ v právě probíhající radostné velikonoční době. Uvědomme si tedy účast Panny Marie na velikonočním tajemství a na letniční události. Letnice…

Read more

4. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu ! Mnoho lidí v dnešní době touží po samostatnosti a svobodě. Nechtějí být „jako ovce“ poslouchající pastýře. Jen ten, kdo zná Pastýře, touží po tom,…

Read more

3. týden velikonoční B

Kristus, původce života, najednou stojí uprostřed apoštolů, přeje a přináší jim pokoj. Pokoj, vycházející z toho, že všechno, byť i lidsky nepochopitelné, dostává v Kristu a s Kristem smysl. Pozemskou budoucnost máme přijímat…

Read more

2. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu! Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalamounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvážil připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. To jsou slova dnešního 1. čtení.…

Read more

Velikonoční oktáv

Ta pravá, velká radost je až Vzkříšení : Ten, který podstoupil křížovou cestu, smrt, opuštěnost, vstává z mrtvých. Finis coronat opus – konec korunuje dílo, říkají latiníci. Božský  příběh má svůj…

Read more

5. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu !   Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce– praví Hospodin. Mravní řád daný Bohem existuje a člověk má tento řád…

Read more

4. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu! Evangelium dnešní neděle totálně rozbíjí iluzi o soudu kdesi v budoucnosti. Soud se koná už nyní. Svojí životní praxí soudíme sami sebe. Život podle Krista není…

Read more