Velikonoční oktáv

Ta pravá, velká radost je až Vzkříšení : Ten, který podstoupil křížovou cestu, smrt, opuštěnost, vstává z mrtvých. Finis coronat opus – konec korunuje dílo, říkají latiníci. Božský  příběh má svůj…

Read more

5. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu !   Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce– praví Hospodin. Mravní řád daný Bohem existuje a člověk má tento řád…

Read more

4. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu! Evangelium dnešní neděle totálně rozbíjí iluzi o soudu kdesi v budoucnosti. Soud se koná už nyní. Svojí životní praxí soudíme sami sebe. Život podle Krista není…

Read more

3. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu ! Hranice Boží lásky je neuvěřitelná – dal svého Syna, aby mohl obnovit námi porušenou smlouvu, dal ho, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Pro…

Read more

2. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu! Bůh Abrahámův, Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista je Bůh, který si vyvolil Abraháma a smlouvou se mu zavázal, že rozmnoží jeho potomstvo. Je…

Read more

1. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu! Postní doba, do které jsme vstoupili, by nám znovu měla postavit před oči  Boží  věrnost a smlouvu. Tato smlouva není jen věcí minulosti a zasahuje…

Read more

6. neděle v mezidobí B

Popeleční středa … Popeleční středou vstupujeme do posvátné doby postní. Jsme označování popelcem na znamení, že jsme hříšní a chceme konat pokání, abychom s čistým srdcem mohli slavit Velikonoce. Pokání, půst…

Read more

5. týden v mezidobí B

Milé sestry a bratři v Kristu ! Jaká je pravá cesta k osvobození člověka, jak je možné zlepšit „svět“? V dnešním evangeliu slyšíme, jak Ježíš, uprostřed uzdravování, odchází do samoty se modlit. Modlitba…

Read more

4. týden v mezidobí B

Milé sestry a bratři v Kristu ! Jako Izrael žil v kenaánské zemi, tak žijeme i my mezi lidmi jiného přesvědčení, jiného způsobu života a jiného pořadí hodnot. Rychlá proměna světa, její…

Read more

3. týden v mezidobí

Milé sestry a bratři v Kristu ! Pro každého z nás je nyní plnost času – kairos – a Bůh již všechno připravil k odpuštění. „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.…

Read more