Členové pastorační rady:

P. Daniel Kolář

 • předseda pastorační rady

Ing. Jaroslav Pibil

 • místopředseda pastorační a ekonomické rady

Jiří Zach

 • liturgie, akolyté, ministranti, předseda ekonomické rady,člen pastorační rady

Ludmila Špačková

 • liturgický prostor

Radka Sobotková

 • společenství maminek s dětmi

Jan Uttendorfský (Sázava)

 • správce farního pastoračního střediska Losík a farního areálu

František Mach

 • správce farního pastoračního střediska Losík a farního areálu

Marta Králíčková

 • pastorační asistentka

Petr Malý

 • varhaník

Za obce:

Velká Losenice

 • Miroslav Vytlačil

Malá Losenice

 • Michal Sobotka
 • Zdeněk Nedělka

Vepřová

 • Pavel Blažek
 • Václav Štefa

Sázava

 • Marie Danielová
 • Ing.Veronika Růžičková

Havlíčkova Borová

 • František Nevole
 • Jaroslava Hájková

Pořežín

 • Marie Lánová

Oudoleň

 • Pavel Stránský

Pastorační výbor:

 • Mgr.Daniel Kolář – předseda past.a ekonomické rady,
 • Ing.Jaroslav Pibil – místopředseda past.a ekonomické rady,
 • Marta Králíčková – sekretářka pastorační a ekonomické rady,
 • Miroslav Vytlačil – zvolený člen pastoračního výboru
 • Jiří Zach – zvolený člen pastoračního výboru

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o zřízení odborných komisí:

Katechetická komise – zodpovídá: Marta Králíčková,

členové:

Mgr.Marie Lacinová,

Mgr.Ludmila Kachlíková,

Mgr.Lukáš Ležák,

Liturgická komise – zodpovídá: Ludmila Špačková,

členové:

Ing.Jaroslav Pibil,

František Nevole,

Jaroslava Hájková

Stavební komise – zodpovídá: Jiří Zach,

členové:

Zdeněk Nedělka,

Václav Štefa,

František Mach

Michal Sobotka,

Jan Uttendorfský (Sázava),

Pavel Stránský

Komise pro liturgický zpěv – zodpovídá: Petr Malý

členové:

Veronika Tonarová,

Marie Dobrovolná,

Jan Mach,

Dana Musilová

Komise pro květinovou a liturgickou výzdobu – zodpovídá: Dana Machová

členové:

Stanislava Polreichová,

Jaroslava Strašilová,

Blanka Kamarádová,

Komise pro charitu, farní a společenské akce: zodpovídá: Radka Sobotková

členové:

Marie Danielová,

Ing.Veronika Růžičková,

Pavel Blažek,

Marie Lánová