Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. září 2023

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

8/23

263/1075

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Králíčková, J.Zach,  P.Malý , J.Mach, Z.Nedělka, M.Sobotka,L.Špačková, M.Lánová, ,J.Burešová, Ing.V.Růžičková,  J.Hájková, P.Stránský, P..Blažek

Havlíčkova Borová: Mgr.D.Musilová, V.Štefa, J.Malý

Omluveni: J. Uttendorfský ml., Ing.J.Pibil, R.Sobotková,

 

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Sbírka na církevní školství

5. Euch. oběť na Račíně

6. Výročí posv. kostela v Sázavě

7. Témata na nástěnky

8. Přihlášky na náboženství

9. Výuka náboženství

10. Katechetické setkání

11. Eucharistická oběť pro děti

12. Farní knihovna

13. Hodnocení ministrantů

14. Práce a opravy

15. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování  za organizaci poutě v Malé Losenici a výročí posvěcení kaple v Pořežíně .

Dík za liturgické služby –   lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. . Dík za brigády – především za posekání a odvoz trávy z farního areálu a kolem kostela a opravu farní zdi vyspárování kamene a nový šindel na ohradní zdi. Dík za ochotu brigádníků.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  7.října 2022 v 18.45hod.

 

3. Katechetické setkání

středa    27. září 2023 v  16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ V DIECÉZI

17.září  2023

 

5. Eucharistická oběť na Račíně

16.září 2023 v 15.30 hod.

 

6.  VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V SÁZAVĚ

neděle 17.září 2022 v 11.00 hod.


7.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY

výuka náboženství , sv.Ludmila, sv.Václav

 

8.   PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2023-2024. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.

9. VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ – ROZVRH HODIN

Velká Losenice –  výuka začíná v týdnu od  11.9. 2023

Hodina

0

5

6

7

8

čas

6.50 – 7.35

11.25 – 12.10

12.15 – 13.00

 

13.15 – 14.00

Pondělí

7.třída

Marta Králíčková

 

 

3.třída

Mgr. Marie Lacinová

5.třída

Marta Králíčková

 

 

Úterý

8.třída

Marta Králíčková

 

 

 

 

Středa

 

 

4.třída

Marta Králíčková

 

 

Čtvrtek

 

2.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

 

Pátek

 

6.třída

Mgr. Lukáš Ležák

9.třída

Marta Králíčková

 

1.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

 

 

Sázava výuka začíná úterým     12.9.2023

hodina

od  13.15 – 14.00

 

Mgr. Marie Lacinová

Úterý

1-5.třída

 

Vepřová výuka začíná úterým   12.9.2023

1 x za tři týdny

Úterý

1-3. třída

 

13.00 – 13.45

Marta Králíčková

13.45 – 14.30

Marta Králíčková

Havlíčkova Borová výuka začíná čtvrtkem  14.9.2023

Čtvrtek

1. – 5.třída

13.10 – 13.50

Marta Králíčková

6.-  9.třída

14.10 – 14.55

Marta Králíčková

 

Oudoleň výuka začíná v pátek 15.9 2023

Pátek

1.-5.třída

12:45 – 13:30

Mgr. Kateřina Lacinová

 

10. katechetické setkání

V pondělí 28.8.2023 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách :

Mgr..Lukáš Ležák , Mgr.Marie Lacinová, Marta Králíčková a Mgr.Kateřina Lacinová.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předali požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce

Martě Králíčkové  . Katechetické setkání bude 8x za školní rok. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti  a byl potvrzen rozvrh hodin náboženství.

Díly velmi dobré spolupráci se podařilo, že rozvrh byl k dispozici dříve, než začal školní rok, a tak rodiče všechny kroužky mohou domlouvat již s ohledem na výuku náboženství.

Rádi přivítáme nové ministranty a dívky do scholy, aby  byly dětské eucharistické oběti doprovázeny zpěvem.

 

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo 15 Kč. Objednávky  u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis !

11. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné.

I v  letošním školním roce bude 2.hodina náboženství týdně určená 3.tř. a zaměřená k potřebným znalostem k přijetí v Losíku každou středu od 15.00 hod.!

Setkání s rodiči dětí 3.tř. se uskuteční v Losíku 27. září 2023 v 17.45 hod

Celodenní setkání dětí připravujících se na svátosti bude v úterý 13.2.2024   v Losíku, termín 1.sv.přijímání bude   neděli 23.6. 2024

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. Schůzky ministrantů budou každou středu od 16.00 hod. Schůzky povede akolyta

Jan Uttendorfský ve spolupráci s Martou Králíčkovou.

Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovali.

12. FARNÍ KNIHOVNA

Od  10.září 2023 bude otevřena knihovna v neděli od  9.00-9.30 hod. Případně můžete kontaktovat paní Růženu Sobotkovou

(s tou je také možné se domluvit o návštěvě knihovny na telefonu 602 388 251), nebo slečnu Dočekalovou.

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.8.2023.- 31.8.2023

1.    František Nevole     7. Tomáš Musil        13. Vít Janáček         19. Pavel Janáček

2.    Vilém Nevole          8. Tomáš Cacek         14. Jáchym Dejmal   20. Ondřej Dejmal

3.     Tadeáš Pertl            9.  František Bořil      15. Patrik Strašil       21. Radoslav Tonar

4.      Filip Nevole          10   Vojtěch Štefa       16. Václav Štefa

5.     Matěj Bořil              11. Pavel Štefa           17. Jáchym  Janáček

6.     Jan Tonar              12.  Jan Štefa                18.  Miroslav Blažek

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 1.8.2023 –  31.8.2023

1.     Vojtěch Blažek               10.  Luboš Bratršovský                 19. Filip Mach

2.     Jakub Zach                         11.  Šimon Vencovský                  20. Tomáš Polreich

3.     PetrZach                          12. Tomáš Sobotka                       21.  Marek Sobotka

4.     Josef Dvořák                   13.  Radim Sobotka                      22.  Vít Peksa

5.     Filip Hošek                     14.   Filip Sobotka                         23.  Jakub Uttendorfský

6.     Jiří Uttendorfský             15.  Josef Malý                              24. Jan Havlíček

7.     Jan Uttendorfský             16.  Vojtěch Pibil                           25. Martin Mach

8.      Jakub Lacina                  17.  Miloslav Bratršovský

9.     David Bratršovský              18. Adam Pibil        Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Práce v srpnu  – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

–  oprava farní zdi – spárování, výměna šindele

Práce na  září – Velká Losenice

– opravy střechy farní zdi – výměna a nátěr šindele

– oprava zdi

– nátěr střechy fary

 

Práce na  září – Havlíčkova Borová

–  posekání trávy v areálu fary

příprava úpravy presbytáře v kostele

 

Pokračují práce na výměně šindele na ohradní zdi, díky brigádníkům, dík ochotným brigádníkům. Byly zadány návrhy na výměnu střešní krytiny na kostele v Havlíčkově Borové a nátěr střech stodoly a kolny ve Velké Losenici.

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– pozvánka na 17.diecézní setkání seniorů -29.9.2023 v Hradci Králové

– charitní pouť na Chlumek na Luži – sobota 16.9.2023

– kurz duchovního doprovázení 2023-2024

– nabídka časopisu Duha

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka  pastorační  a ekonomické rady

 

Daniel Kolář  v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady