Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. května 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

 

5/13

 

147/ 583

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Podloucká, P.Malý, M.Weishauptová, V.Novotný, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Danielová,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek, Ing. J.Nevole, Z.Hájková,

Omluveni : V.Štefa, J.Pibilová, M.Pátková, M.Rezlerová,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb –akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnicím ve farní knihovně, za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na kněžský seminář jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3 774 Kč a v Havlíčkově Borové 3 683 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi .

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7. června 2013 – VITUS – Havlíčkova Borová

 

3. SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE

19. května 2013

 

4. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 31.května 2013 v 15.00 hod. v Losíku

 

5. POUŤ vE VEPŘOVÉ

26.května 2013 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

6. Pouť v Havlíčkově Borové

16.června 2013 eucharistická oběť v  9.30 hod

 

7. POUŤ V PERšíkově

2.června 2012– eucharistická oběť v 9.30 hod

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Panna Maria (květen), slavnost Nanebevstoupení Páně,

Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně,

 

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 5.4.2013 – 2.5.2013

 

1. Matěj Bořil (6)

2. Pavel Janáček (4)

3.-5. Vojtěch Ondráček (2)

3.-5. Martin Ondráček (9)

3.-5. Jiří Ondráček (5)

6. Ondřej Dejmal (10)

7. František Bořil (1)

8. Michal Strašil (7)

9. Patrik Strašil (3)

 

10. Václav Štefa (12)

 

11. Zdeněk Lacina (13)

12. Radim Solnička (15)

13. Vojtěch Štefa (8)

14-15. Robin Solnička (16-17)

14.-15. Martin Solnička (16-17)

16-17. Jiří Lacina (14)

16-17. Tomáš Cacek (11)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.4.2013 – 2.5.2013

 

1. Jakub Lacina (8)

2. Filip Lacina (9)

3. Vojtěch Lacina (11)

4. Miloslav Bratršovský (3)

5. Matěj Sobotka (15)

6. Jan Lacina (17)

7. Martin Lempera (10)

8.Vojtěch Pibil (5)

9. Adam Pibil (6)

10. Martin Sysel (12)

11. Jan Dobrovolný (16)

12. Kryštof Černý (4)

13. Jan Vytlačil (-)

14. Ondřej Augustin (2)

15. Petr Lacina (18)

16. Tomáš Pečinka (-)

17. Jan Šenkýř (7)

18. Václav Peksa (1)

19. Marek Sobotka (14)

20.Radim Sobotka (-)

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

 

Dík za hojně navštěvované pravidelné středeční schůzky ministrantů a za jejich vedení akolytovi panu Janu Uttendorfskému.

 

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme především projednali průběh a zajištění farního shromáždění.

Dále jsme hovořili o pouti do Věžnice 1.6.2013 a o poděkování maminkám na Den matek (12.5.2013). Duchovní správce též informoval o té části pouti kněží na Velehrad, které se zúčastnil.

 

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 13.7.-20.7.2013

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 20.7.- 27.7. 2013

Přihlášky byly distribuovány dětem v hodinách náboženství a v Losíku, stále je možné si je vyzvednout.

Cena tábora je 1 300 Kč.

První setkání vedoucích ukázalo dostatek vyškolených vedoucích pro oba turnusy , nyní jde o to, aby byl dostatečný zájem ze strany rodičů a jejich dětí.

Příští setkání vedoucích tábora bude v pátek 31.5.2013 v 19.45 v Losíku.

 

12. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci – postavení kamenného podstavce pod sochu sv.Jana Nepomuka Neumanna, socha, stříška nad ní, kamenný chodník, složení dřeva, zbavení kůry z prken, příprava obětního stolu na uložení ostatku sv.Jana Nepomuka Neumanna. Pán Bůh zaplať !

 

V Havlíčkově Borové pak poděkování za poražení a rozřezání stromů na farním dvoře.

 

Velká Losenice

 

 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela
 • postavení trampolíny
 • úprava terénu u sochy sv.Jana Nepomuka Neumanna

 

Havlíčkova Borová

 

 • úklid dřeva ( a větví) z poražených stromů na farním dvoře
 • posekání a odvoz trávy ve farním areálu
 • vyklizení farní stodoly

 

 

13. XI. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádá XI.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 15.6.2013 (pozor – změna termínu !) ve 2  kategoriích – mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2001)

starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • poděkování za sbírku na Charitu z neděle 2.12.2012
 • nutnost transformace občanských sdružení na spolky
 • Národní pouť Roku víry do Svaté země
 • výstava „Poklady z vosku“ – výstavní síň Biskupství královéhradeckého
 • seminář pro kněze o církevních restitucích

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v. r.

předseda pastorační a ekonomické rady