Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. září 2021

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

8/21

242/988

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Králíčková, M.Sobotka, J.Zach, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka, R.Sobotková

Havlíčkova Borová: P.Blažek

Omluveni: Ing.J.Pibil, J.Hájková, V.Štefa, P.Stránský, Ing.J.Nevole, M.Lánová, M.Danielová, F.Mach, P.Malý

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Sbírka na církevní školství

5. Eucharistická oběť na Račíně

6. Výročí posvěcení kostela v Sázavě

7. Témata na nástěnky

8. Přihlášky na náboženství

9. Výuka náboženství

10. Katechetické setkání

11. Eucharistická oběť pro děti

12. Farní knihovna

13. Hodnocení ministrantů

14. Práce a opravy

15. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování  za organizaci poutě v Malé Losenici a 150. výročí posvěcení kaple v Pořežíně.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv. smíření a za účast na eucharistické oběti  k začátku školního roku.

Dík za brigády – především za posekání a odvoz trávy z farního areálu a kolem kostela a opravu střechy fary.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 1. října 2020 v 18.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Středa 29. září 2021 v 16.00 hod. v Losíku.

 

4. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ V DIECÉZI

19. září 2021

 

5. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ NA RAČÍNĚ

18. září 2021 v 15.30 hod.

 

6.  VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V SÁZAVĚ

Neděle 19.září 2021 v 11.00 hod.

 

7.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Výuka náboženství, sv. Ludmila, sv. Václav.

 

8.   PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2021-2022. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

9. VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ – ROZVRH HODIN

Velká Losenice – výuka začíná v týdnu od  6.9. 2021

Hodina

0

5

6

7

8

čas

6.50 – 7.35

11.25 – 12.10

12.15 – 13.00

 

13.15 – 14.00

Pondělí

8.třída

Marta Králíčková

 

 

 

 

Úterý

9.třída

Marta Králíčková

 

 

 

 

Středa

5.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

2.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

 

Čtvrtek

 

1.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

3.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

 

Pátek

 

7.třída

Marta Králíčková

6.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

 

 

4.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

 

 

Sázava výuka začíná v úterý 7.9.2021

hodina

od  13.15 – 14.00

 

Mgr. Marie Lacinová

 

Úterý

1-5.třída

 

Vepřová výuka začíná v úterý 7.9.2021

1 x za tři týdny

Úterý

1-5. třída

 

13.00 – 13.45

Marta Králíčková

13.45 – 14.30

Marta Králíčková

Havlíčkova Borová výuka začíná  9.9.2021

Čtvrtek

1. – 5.třída

13.10 – 13.50

Marta Králíčková

6.-  9.třída

14.10 – 14.55

Marta Králíčková

Oudoleň výuka začíná 10.9 2021

Pátek

1.-2.třída

11:00 – 11:45

Kateřina Lacinová

3.-5.třída

12:15 – 13:00

Kateřina Lacinová

 

10. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve čtvrtek 26.8.2021 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách:

Mgr. Lukáš Ležák , Mgr. Marie Lacinová, Marta Králíčková a Kateřina Antlová.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předali požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce Martě Králíčkové. Katechetické setkání bude 8x za školní rok. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti  a byl potvrzen rozvrh hodin náboženství.

Díly velmi dobré spolupráci se podařilo, že rozvrh byl k dispozici dříve, než začal školní rok, a tak rodiče všechny kroužky mohou domlouvat již s ohledem na výuku náboženství.

Rádi přivítáme nové ministranty a dívky do scholy, aby  byly dětské eucharistické oběti doprovázeny zpěvem.

 

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo 15 Kč. Objednávky u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis!

 

11. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné.

I v letošním školním roce bude 2.hodina náboženství týdně určená 3. tř. a zaměřená k potřebným znalostem k přijetí v Losíku každou středu od 15.00 hod.!

Setkání s rodiči dětí 3.tř. se uskuteční v Losíku 22. září 2021 v 17.45 hod.

Celodenní setkání dětí připravujících se na svátosti bude ve středu 16.2.2022 v Losíku, termín 1. sv. přijímání bude určen na schůzce s rodiči buď na neděli 19.6.2022 nebo 26.6.2022.

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. Schůzky ministrantů budou každou středu od 16.00 hod. Schůzky povede akolyta

Jan Uttendorfský ve spolupráci s Martou Králíčkovou.

Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

12. FARNÍ KNIHOVNA

Od 5. září 2021 bude otevřena knihovna v neděli od  9.00-9.30 hod. Případně můžete kontaktovat paní Růženu Sobotkovou (s tou je také možné se domluvit o návštěvě knihovny na telefonu 602 388 251), nebo paní L. Dočekalovou.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  6.8.2021-3.9.2021.

1. František Nevole

2. František Bořil

3. Jáchym Dejmal

4. Pavel Štefa

5. Vojtěch Štefa

6. Matěj Bořil

7. Jan Tonar

8. Jan Štefa

9. Patrik Strašil

10. Jaroslav Červenka

11. Tomáš Cacek

12. Radoslav Tonar

13. Ondřej Dejmal

14. Vilém Nevole

15. Vít Janáček

16. Václav Štefa

17. Vít Veselý

18. Pavel Janáček

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 6.8.2021-  3.9.2021

1. Filip Hošek

2. Jan Havlíček

3. Josef Dvořák

4. Miloslav Bratršovský

5. David Bratršovský

6. Luboš Bratršovský

7. Petr Zach

8. Tomáš Polreich

9. Jan Uttendorfský

10. Adam Pibil

11. Vít Peksa

12. Vojtěch Pibil

13  Jiří Uttendorfský

14. Jakub Lacina

15. Ondřej Dvořák

16. Tomáš Sobotka

17. Tomáš Novotný

18. Jakub Uttendorfský

19. Ondřej Vytlačil

20. Radim Sobotka

21. Marek Sobotka

22. Filip Lacina

23. Matěj Sobotka

24. Ctibor Křepinský

25. Kryštof Černý

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Práce v srpnu – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– výměna části šindelové střechy na faře

 

Práce na září – Velká Losenice

– opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

– výměna plotu

– úprava živého (částečně i mrtvého) plotu

– oprava vrat do farního areálu

 

Práce na září – Havlíčkova Borová

– posekání trávy v areálu fary

příprava úpravy presbytáře v kostele

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– nová pravidla pro předkoncilní liturgii

– volba členů kněžské rady

– národní pouť na Tetín – 18. září 2021

– animátorský kurz pro mládež

– aktuality z Centra pro rodinu

– sbírka na církevní školství

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady