Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. května 2012

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

5/12

135/ 531

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Podloucká, P.Malý, M.Weishauptová, J.Pibilová, V.Novotný, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková, M.Danielová,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek,

Omluveni: M.Králíčková, M.Rezlerová, V.Štefa, Ing. J.Nevole, Z.Hájková,

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – za vedení bohoslužeb slova, akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnicím ve farní knihovně, za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na kněžský seminář jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3 157 Kč a v Havlíčkově Borové 2 473 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi .

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

Havlíčkova Borová – farní pastorační středisko – VITUS – pátek 1. června 2012 od 19.45 hod.

3. SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE

27. května 2012

4. KATECHETICKÉ setkání

6.června 2012 v 15.00 hod. v Losíku

5. POUŤ vE VEPŘOVÉ

3.června 2012 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

6. Pouť v Havlíčkově Borové

17.června 2012 eucharistická oběť v 9.30 hod

7. POUŤ V PERšíkově

10.června 2012– eucharistická oběť v 9.30 hod

8. PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

HAVLÍČKOVA BOROVÁ – farní pastorační středisko VITUS – sobota 23.6.2012 od 9.00 hod.

9. TÉMA NA NÁSTĚNKY

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ, rok svátosti biřmování

10. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 14.7.-21.7.2012

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 21.7.- 28.7. 2012

Cena tábora je 1 300 Kč.

První informativní schůzka vedoucích se uskutečnila v pátek 27.4.2012 v 19.45 hod. v Losíku.

Bylo rozhodnuto, že letos se opravdu uskuteční 2 turnusy.

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 13.4.2012 – 4.5.2012

1. Jiří Ondráček (13)

2. Pavel Janáček (8)

3. Jiří Lacina (9)

4. Zdeněk Lacina (12)

5-6. Radim Solnička (15-17)

5-6. Robin Solnička (15-17)

7. Martin Solnička (15-17)

8. Ondřej Dejmal (6)

9-12. Václav Štefa (4)

9-12. Vojtěch Štefa (7)

9-12. František Bořil (11)

9-12. Matěj Bořil (14)

13. Martin Ondráček (5)

14.Vojtěch Ondráček (1)

15-16.Michal Strašil (2-3)

15-16.Patrik Strašil (2-3)

17. Tomáš Cacek (10)

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 13.4.2012 – 4.5.2012

1-2. Marek Sobotka (1)

1-2. Radim Sobotka (5)

3. Martin Lempera (12)

4-6. Vojtěch Lacina (10)

4-6. Filip Lacina (2-3)

4-6. Jakub Lacina (2-3)

7. Tomáš Pečinka (11)

8. Jaroslav Weishaupt (6)

9. Matěj Sobotka (17)

10.Martin Sysel (8)

11.Miloslav Bratršovský (4)

12. Jan Lacina (19)

13. Petr Lacina (-)

14. Jan Šenkýř (7)

15. Petr Bureš (14)

16. Kryštof Černý (15)

17. Vojtěch Pibil (9)

18. Ondřej Augustin (16)

19. Pavel Uttendorfský (13)

20. Lukáš Halík (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

15. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o jáhenském svěcení Ing.Tomáše Fialy, Schönstattské pouti 19.5.2012 v Rokoli, o pouti do Věžnice 26.5.2012, o dni matek.

Tématem bylo i navrácení Katolického domu. Duchovní správce požádal radu o závazné stanovisko s tím, že jej bude respektovat a odešel. Po diskusi pastorační a ekonomická rada jednomyslně rozhodla , aby farnost pokračovala v úsilí o navrácení.

16. PRÁCE A OPRAVY

Velká Losenice

 • kamenný chodník k Lurdské jeskyni
 • stůl pod lípou na farním dvoře
 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela
 • postavení trampolíny
 • oprava Božích muk

Havlíčkova Borová

 • ošetření keřů na farním dvoře
 • úklid fary a pastoračního střediska
 • srovnání terénu
 • přemístění ohniště

19. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • pastýřský list k VII. Světovému setkání rodin
 • celostátní setkání mládeže
 • papežská misijní díla

Jan Uttendorfský v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady