Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. června 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

6/14

159/ 633

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, L.Špačková, V.Novotný, M.Podloucká, M.Pátková, M.Weishauptová, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka, J.Pibilová ,

Farnost Havlíčkova Borová : V.Štefa

 

Omluveni : M.Rezlerová, J.Uttendorfský, P.Blažek, Ing.J.Nevole, Z.Hájková, P.Malý

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu za přípravu na dětské eucharistické oběti a schůzky ministrantů.

Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu pouti v Peršíkově..

Pán Bůh zaplať všem účastníkům farní pouti k Panně Marii do Rokole.

Dík za modlitby za farnost při této pouti.

Dík paní Mgr.Marii Lacinové a všem účinkujícím dětem za program na Den matek.

Děkujeme za pravidelné středeční setkávání maminek s dětmi a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně a do živého růžence.

Při sbírce na kněžský seminář jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 916 Kč a v Havlíčkově Borové 2 275 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 11. července 2014 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 18.června 2014 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CHARITU

15. června 2014

 

5. POUŤ vE VEPŘOVÉ

15.června 2014 – eucharistická oběť v 11.00 hod.

 

6. Pouť v Havlíčkově Borové

15.června 2014 eucharistická oběť v 9.30 hod

 

7. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2014 v době 9.30-17.00 hod., eucharistická oběť v 8.00 hod

 

8.TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, sv.Benedikta, prázdniny,dovolená

 

9. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2014-2015. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 2.5.2014 – 5.6.2014

 

1. Matěj Bořil (1)

2-3. Michal Strašil (12-13)

2-3. Patrik Strašil (12-13)

4. Tomáš Cacek (6)

5. František Bořil (2)

6. Vojtěch Ondráček (5)

7. Ondřej Dejmal (8)

8. Martin Ondráček (14)

9. Vít Janáček (10-11)

10-12. Václav Štefa (3)

10-12. Vojtěch Štefa (4)

10-12. Jan Štefa (7)

13. Pavel Janáček (10-11)

14. Jiří Ondráček (9)

15-17.Radim Solnička (15-17)

15-17.Martin Solnička (15-17)

15-17.Robin Solnička (15-17)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 2.5.2014 – 5.6.2014

 

1. Miloslav Bratršovský (2)

2. Jan Dobrovolný (1)

3-4. Jakub Lacina (3)

3-4. Filip Lacina (4)

5-6. Marek Sobotka (7)

5-6. Radim Sobotka (6)

7. Vojtěch Pibil (12)

8. Vojtěch Lacina (15)

9. Václav Peksa (8)

10. Pavel Pospíchal (16)

11. Martin Sysel (13)

12. Matěj Sobotka (10)

13. Jaroslav Weishaupt (20)

14. Adam Pibil (17)

15. Daniel Musil (18)

16.Martin Lempera (11)

17.Tomáš Pečinka (-)

18. Jan Vytlačil (14)

19. Jan Šenkýř (-)

20. Ondřej Augustin (9)

Hodnoceno bylo pouze 20 nejlepších.

 

 

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 5.7.-12.7.2014

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 12.7.- 19.7. 2014

 

 

12. XII. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice , Kolpingova rodina Velká Losenice ve spolupráci s Klubem křesťanských demokratů farnosti uspořádá XII.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 7.6.2014 ve 2  kategoriích –

mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2002)

starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

 

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme se nejvíce zabývali událostmi, která nás čekají v následujícím měsíci : 1.sv.přijímání + sv.smíření – sv.smíření pro děti bude v Oudoleni 17.6.2014 v ZŠ

ve 12.30 hod. , ve Vepřové 17.6. ve 13.15 hod.v ZŠ, v Havlíčkově Borové 19.6.2014 ve 14.00 hod. na faře a ve Velké Losenici v Losíku 21.6. od 8.00 hod.

Hovořili jsme i o pouti v Havlíčkově Borové, o organizaci fotbalového turnaje a přípravě letního tábora v Havlíčkově Borové.

Dík všem knihovnicím za celoroční službu. V době prázdnin bude farní knihovna uzavřena.

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci.

 

Největší akcí nejen minulého měsíce bylo instalování nových lavic do části kostela sv.Jakuba ve Velké Losenici.

Jistě se jedná od dílo, které není děláno každý rok, ale které má sloužit desetiletí.

Práce na nových lavicích včetně instalování v kostele a nové podlahy obnášela 537 hodin práce, z toho 212 hodin v truhlárně.

Na práci v truhlárně se podílelo 12 lidí – Milan Lempera, František Mach ml., Michal Sobotka, Josef Sobotka, Prokop Šenkýř, Pavel Baumruk, Ladislav Ondráček, Petr Lán, Jiří Zach, Zdeněk Wasserbauer, Petr Pospíchal a Martin Lempera, na práci v kostele pak 21 lidí :

Milan Lempera, Michal Sobotka, Jiří Zach, Prokop Šenkýř, Jan Uttendorfský, František Mach ml., Josef Kamarád, Martin Lempera, František Havlíček, Tomáš Havlíček, Václav Pátek, Miroslav Vytlačil, Pavel Baumruk, Karel Pohanka, Jiří Nedělka, Karrel Pospíchal, Jiří Lacina, Josef Havlíček, František Mach st., Zdeněk Wasserbauer a Ladislav Ondráček.

Poděkování patří také Truhlářství pana Milana Wasserbauera.

Díky také všem ženám, které vzorně uklidili kostel.

Pán Bůh zaplať !

 

Poděkování také patří ZD Velká Losenice za poskytnutí truhlářské dílny a dopravních prostředků na převoz.

 

Velká Losenice

 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

 • instalování nových lavic pro kostel sv.Jakuba

 • úprava hřiště před turnajem

 • postavení trampolíny

 

Práce na červen

 

Velká Losenice

 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

 • příprava šindele na střechu fary

 

Havlíčkova Borová

 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

 • výroba a osazení nových vrat do farní stodoly

 

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • jmenování ekonomické rady královéhradecké diecéze
 • jáhenské svěcení v katedrále – 28.6.2014 Hradec Králové
 • připomínka 100.výročí 1.světové války
 • putování relikvie srdce sv.Jana Maria Vianneye královéhradeckou diecézí
 • česko-německé setkání kněží v Brannenburgu – 19.-23.5.2014
 • metodický seminář „Země pro člověka“ – 7.6.2014 Hradec Králové
 • Místní akční skupiny – možnost čerpání dotací

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady