Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. února 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

2/14

155/ 617

 

 

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, M.Králíčková, J.Zach, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Weishauptová, P.Malý, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek,

Omluveni : M.Rezlerová, M.Podloucká, J.Pibilová, M.Pátková, Ing. J.Nevole, Z.Hájková, V.Štefa ,V.Novotný,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – , akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek, za schůzky ministrantů.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7. března 2014 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 19.února 2014 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

23.února 2014

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu

 

6. REKOLEKCE

Rekolekce s tématem „Život s Ježíšem – nasazení pro život z víry “

se uskuteční v sobotu 8.března 2014 – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv. Jakuba st. ve Velké Losenici

Program:

8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – Naše víra vítězí nad světem 1 Jan 4,4 . 5,4-5

9.45 – 2.přednáška – Kříž a bojovnost v životě – Sk 6,8-7,6

10.45 – 3.přednáška – Církev – Pánova nevěsta – Mt 25,14-30

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.30 – růženec

12.30 – dotazy

13.00 – křížová cesta

 

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

7. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 12.března 2014 od 8.00 hod.

se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Těšíme se na setkání s dětmi.

Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem.

 

8. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 22.1.14 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, adventní soboty, Tříkrálovou sbírku, hru Čtvrtý z mudrců.

Probírali jsme přípravu postního kalendáře, setkání s dětmi 3.tř. o jarních prázdninách.

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 5.7.-12.7.2014

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 12.7.- 19.7. 2014

Během měsíce února budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora je 1 300 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti. Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

10. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY

V době postní bude v obcích naší farnosti pobožnost křížové cesty. Organizaci v jednotlivých obcích zajišťují zástupci těchto obcí v pastorační a ekonomické radě, ve Velké Losenici paní M.Podloucká a M.Rezlerová.

 

Velká Losenice pondělí, středa a pátek půl hodiny před eucharistickou obětí

úterý, čtvrtek a sobota17.00 hod. (vedoucí pobožnosti si domluví zpěv)

neděle – v 7.15 hod. a v 10.15 hod. (pokud bude adorace tato křížová cesta nebude)

středa – pobožnost vždy připraví pastorační asistentka Marta Králíčková s dětmi

 

Havlíčkova Borová – vždy neděle 8.45 hod. a čtvrtek 14.15 hod.

Malá Losenice – vždy v neděli ve 13.00 hod.

Vepřová – vždy v pátek v 15.00 hod.

Sázava – vždy v neděli ve 13.00 hod.

Pořežín – vždy v pátek v 18.00 hod.

Oudoleň – vždy v sobotu v 15.15 hod

 

V kostele je možné si vybrat si křížovou cestu z knihy Křížové cesty, je možné použít i jiné schválené křížové cesty, v případě vlastní vytvořené křížové cesty (je vítáno a upřednostňováno!) je nutné dát ji k nahlédnutí duchovnímu správci. S případnými náměty či dotazy se obracejte na ty, kteří zajišťují organizaci ve Vaší obci.

 

11. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci jsme hovořili o Hnutí modlitby matek – zapojení našich maminek s dětmi. V letošním roce povolání budu pan biskup každý měsíc posílat dopisy mladým, budou k dispozici vzadu ve vchodu, prosíme dospívající, aby jim věnovali pozornost. V červenci letošního roku uplyne 100. let od začátku 1.světové války, protože ve všech obcích našich farností byli padlí v této válce, připomeneme si je pietními akty a modlitbami.

Též jsme si ve stručnosti připomněli život a význam Karla Velikého, od jehož smrti letos uplynulo 1 200 let.

 

12. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme na zakoupení přístroje na laminování (starý už je nefunkční) a prostředky pro dětive Velké Losenici a vybavení kuchyně fary a Vituse v Havlíčkově Borové – kvůli táboru..

Kasičky budou nabídnuty při udělování popelce.

Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli.

Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 1.1.2014 – 5.2.2014

1. Vojtěch Ondráček (11-12)

2-3 František Bořil (1)

2-3. Matěj Bořil (3)

4. Jiří Ondráček (11-12)

5-6. Vojtěch Štefa (2-6)

5-6. Jan Štefa (2-6)

7-8. Michal Strašil (2-6)

7-8. Patrik Strašil (2-6)

9. Vít Janáček (10)

10. Ondřej Dejmal (8)

11. Václav Štefa (7)

12. Pavel Janáček (9)

13. Martin Ondráček (14)

14. Tomáš Cacek (13)

15-17. Radim Solnička (15)

15-17. Robin Solnička (16)

15-17. Martin Solnička (17-18)

18. Zdeněk Lacina (17-18)

 

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 23.12.2013 – 5.2.2014

1-2. Filip Lacina (2-3)

1-2. Jakub Lacina (2-3)

3. Vojtěch Lacina (1)

4. Jan Dobrovolný (10)

5. Jaroslav Weishaupt (13)

6. Miloslav Bratršovský (4)

7. Daniel Musil (11)

8. Martin Lempera (16)

9. Marek Sobotka (6)

10. Martin Sysel (17)

11. Radim Sobotka (5)

12. Adam Pibil (7)

13. Jan Lacina (14)

14. Ondřej Augustin (12)

15. Matěj Sobotka (18)

16. Jan Vytlačil (-)

17. Kryštof Černý (9)

18. Vojtěch Pibil (8)

19. Jan Šenkýř (-)

20. Tomáš Pečinka (15)

 

Hodnoceno bylo pouze 20 nejlepších.

 

14. HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY

„Hlášení o úkonech duchovní správy“ za naše farnosti bylo odesláno v termínu, stejně i „Výkaz náboženského vzdělávání, evangelizační a katechetické činnosti ve farnosti“ stejně tak i „Průzkum o činnosti Referátu pro pastoraci“.

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

  • požehnání od papeže k 350.výročí diecéze
  • nový znak biskupství královéhradeckého
  • zasvěcení diecéze Panně Marii
  • liturgické webové stránky
  • pouť do Říma k cestě našich biskupů Ad Limina
  • duchovní programy na Svaté Hoře, Svatém Hostýně a v Klokotech
  • pietní bohoslužby k 100.výročí začátku První světové války
  • informace Diecézního teologického institutu – bližší informace na faře

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady