Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. února 2020

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

02/20

227 / 928

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Danielová, L.Špačková, Ing.V.Růžičková

Omluveni: P.Blažek, V.Štefa, Ing.J.Nevole,P.Stránský, M.Králíčková, J.Hájková, R.Sobotková, M.Lánová, F.Mach

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání past. a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4.  Sbírka Svatopetrský haléř

5.  Témata na nástěnky

6.   Rekolekce

7.   Setkání s rodiči žáků 3. třídy

8.   Katechetické setkání

9. Letní dětský tábor

10. Postní almužna

11. .Hodnocení ministrantů

12.  Pastorační formace

13. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary.

Dík za účast a zapojení do ekumenické bohoslužby v Sázavě.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek, za schůzky ministrantů, modlitby matek.

Děkujeme panu Vladimíru Novotnému za darování stolu na stolní tenis a protože máme dva tyto stoly uvítáme zorganizování turnaje.

Pastorační a ekonomická rada děkuje všem, kteří popřáli bývalému zdejšímu administrátorovi (v současnosti administrátorovi ve Žlebech) Mgr.Josefu Pikhartovi k jeho 60. narozeninám.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 6. března 2020 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 11. března 2020 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

23. února 2020

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu

6. REKOLEKCE

Postní rekolekce s tématem  „Život s Kristem díky jeho milosrdenství“ se uskuteční v sobotu 29.února 2020 – podle meditací Ermese Ronchiho OSM pro papeže Františka a římskou kurii – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv. Jakuba st. ve Velké Losenici

Časový harmonogram bude obvyklý:

8.00 – eucharistická oběť v kostele sv.Jakuba st.

8.45 – 1.přednáška – Proč se bojíte? (Mk 4,35-41)

10.00  2.přednáška –  Nikdo tě neodsoudil? (Jan 8,3-11)

11.00 – 3.přednáška – Jak se to stane?  (Lk 1,26-38)

12.00 – Anděl Páně

12.05 – oběd v Losíku

12.30 – růženec – Losík, možnost dotazů

13.00  křížová cesta v kostele

Všichni jste srdečně zváni!

 

7. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3. TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 11.března 2020 se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3. tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv. přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem. Účast dětí i rodičů je důležitá.

 

8. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 22.1.20 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost: výuku náboženství, Tříkrálovou sbírku, hru Čtvrtý z mudrců.

Probírali jsme přípravu postního kalendáře,docházku dětí na bohoslužby o Vánocích, setkání s dětmi 3. tř. o jarních prázdninách, účast na rekolekci.

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus ve dnech 4.7.-11.7. 2020

II. turnus ve dnech 11.7.-18.7. 2020

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky byly dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.


10. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech na prostředky pro děti a pomůcky na náboženství (učebnice apod) ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové.

Kasičky budou nabídnuty při udělování popelce.

Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli.

Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 6.1.-6.2.2020

 

1. Jan Tonar (8)

2. Vít Veselý (4)

3. František Nevole (9)

4. Jáchym Dejmal (7)

5. Radoslav Tonar (12)

6. Matěj Bořil (2)

7. Pavel Janáček (5)

8. Václav Štefa  (14)

9. Vojtěch Štefa (3)

10. Jan Štefa (13)

11. František Bořil (6)

12. Pavel Štefa (11)

13. Tomáš Cacek (17)

14. Vít Janáček (1)

15.  Ondřej Dejmal (16)

16.  Jaroslav Červenka (15)

17. Patrik Strašil (10)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 6.1.-6.2.2020

 

1. Jan Havlíček (5)

2. Filip Hošek  (2)

3. Miroslav Bratršovský (6)

4. Filip Lacina (3)

5. Jakub Lacina (4)

6. Vojtěch Špinar (16)

7. Radim Sobotka  (7)

8. Tomáš Sobotka (12)

9. Marek Sobotka (24)

10. David Bratršovský (19)

11. Luboš Bratršovský (9)

12. Vít Peksa (25)

13. Václav Peksa (21)

14. Tomáš Polreich (8)

15. Josef Dvořák (1)

16. Jiří Uttendorfský (23)

17. Jakub Uttendorfský (22)

18. Vojtěch Pibil (11)

19. Adam Pibil (20)

20. Ondřej Vytlačil (15)

21. Ctibor Křepinský (-)

22. Jan Uttendorfský (13)

23. Matěj Sobotka (14)

24. Tomáš Novotný (-)

25. Kryštof Černý (10)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Duchovní správce seznámil pastorační radu se záměrem probírat vždy při pátečních bohoslužbách  bohoslužbu slova se zaměřením na službu lektorů, abychom tak naplňovali přání papeže, které souvisí s 3. nedělí v mezidobí, která je nedělí Božího slova.

Promluvy začnou v pátek 14. února 2020.

Také jsme hovořili o žádosti na biskupství ohledně povýšení kaple v Sázavě na filiální kostel a o připravovaných pracích kolem kaple.

Celkově jsme hovořili o akcích, které nás v letošním roce čekají.

Přišli též výsledky spotřeby energií za uplynulý rok – víceméně žádný výrazný zvrat (někde mírný přebytek, někde mírný nedoplatek)  celkově vyrovnané.

 

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– provoz poutního areálu Hora Matky Boží u Králík

– aktuality z Centra pro rodinu – viz plakátiště

– možnost studia s teologickým zaměřením v Hradci Královéhradecké

– studentský Velehrad – 7.-10.5.2020

– akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí záborů – 27.-29.3.2020 v Praze Thákurova 3

– Doc PhDr. Tomáš Petráček, PhD., ThD. Jmenován profesorem pro obor Moderní hospodářské a sociální dějiny

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady